Ignitis Polska Sp. z o.o.

Telefon: 22 166 29 00


Sekcja narodowa SPCCKapitał/pochodzenie firmy
FinlandiaPolska
Ignitis Polska Sp. z o. o. jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę Grupy Ignitis, jednej z najwie╠Ększych grup energetycznych w krajach ba┼étyckich. Grupa Ignitis swoja╠Ę dzia┼éalnos╠ücia╠Ę obejmuje Litwe╠Ę, ┼üotwe╠Ę, Estonie╠Ę, Polske╠Ę oraz Finlandie╠Ę. Ignitis Polska jako firma z sektora energetycznego kieruje si─Ö kultura╠Ę odpowiedzialnego i zro╠üwnowaz╠çonego rozwoju. Podstawa╠Ę tej dzia┼éalnos╠üci jest odpowiedzialne podejs╠ücie do biznesu widoczne w codziennych dzia┼éaniach oraz planach firmy, bez wzgle╠Ędu na coraz wie╠Ększe wyzwania, kto╠üre stawia przed nami rynek energetyczny.

Projekt i wykonanie i2D