ADK System Damian Kicmal Spółka Komandytowa

Telefon: 609 253 348


Sekcja narodowa SPCCKapitał/pochodzenie firmy
DaniaPolska
Realizujemy zadania z zakresu projektowania, dostaw, montażu mechanicznego instalacji technologicznych, rurociągów, budowy i modernizacji instalacji oraz serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. W sektorze energetycznym świadczymy usługi w zakresie instalacji rurociągów kotłowych i turbinowych, dostawy i montażu instalacji odpylania żużla do kotłów fluidalnych oraz modernizacji elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach. W sektorach przemysłu (fabryki, huta, celuloza i papier) montujemy rurociągi, zawory, pompy, i instalacje do systemów transportu materiałów sypkich.

Projekt i wykonanie i2D