Europa Północna – zwycięski region w Unii Europejskiej? Zaproszenie na debatę

5-12-2012

Fundacja Naukowa Norden Centrum wraz z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacją im. Friedricha Eberta w Polsce zaprasza na debatę poświęconą przyczynom i konsekwencjom zarysowującego się ostatnio podziału Północ-Południe w Unii Europejskiej.

Dlaczego społeczno-ekonomiczna kondycja państw skandynawskich i Niemiec jest dziś relatywnie lepsza od tej, jaką wykazują kraje śródziemnomorskie? Co z tego wynika dla Polski?

Program

14:30-15:00 - Kawa/ herbata i rejestracja

15:00 - Powitanie
  - Prof. Cezary Żołędowski, Dyrektor, Instytut Polityki Społecznej
  - Knut Dethlefsen, Dyrektor, Fundacja im. F. Eberta w Polsce

15:05-15:40 - Wykład Prof. Steina Kuhnle,
Uniwersytet w Bergen i Hertie School of Governance w Berlinie

15:40-16:10 – Komentarze:
  - Prof. Joachim Osiński, Szkoła Głowna Handlowa (SGH)
  - Prof. Mirosław Księżopolski, Uniwersytet Warszawski (UW)
  - Prof. Wojciech Nowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

16:10-16:30 - Dyskusja

Prowadzenie: Prof. Włodzimierz Anioł,
Uniwersytet Warszawski i Norden Centrum

Debata będzie prowadzona i tłumaczona symultanicznie w języku polskim i angielskim.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2012 r. (środa),
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich,
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32

Rejestracja
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejma prośba o dokonanie rejestracji swego udziału w debacie  za pomocą formularza na stronie internetowej www.nordencentrum.pl/.

 

Projekt i wykonanie i2D