Platforma współpracy SPINACZ

14-02-2013

Platforma współpracy SPINACZ to krajowe centrum informacji o informatycznych projektach innowacyjnych.

Projekt pt. „Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – platforma współpracy – SPINACZ” realizowany jest przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Jest to serwis społecznościowym, który łączy profesjonalistów z i dzięki któremu można nawiązać wiele kontaktów zawodowych.

Patronat nad projektem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców oraz ośrodków akademickich (uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, pracowników naukowych oraz studentów) oraz instytucji otoczenia biznesu, mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Prowadzone w ramach projektu działania (platforma www.spinacz.edu.pl) mają ułatwić transfer i dyfuzję nowoczesnych rozwiązań „projektów akademickich” poprzez dostęp do zawierających wszystkie możliwe informacje na temat prowadzonych obecnie prac projektowych w dziedzinie wolnego i otwartego oprogramowania.

Platforma współpracy SPINACZ to krajowe centrum informacji o informatycznych projektach innowacyjnych:
•    jest miejscem kontaktu między środowiskiem biznesu i nauki,
•    jest miejscem promocji i opisu działalności firm, przedsiębiorców,
•    szansą dla twórców wolnego i otwartego oprogramowania,
•    jest miejscem promocji instytucji otwartych na innowacje,
•    umożliwia nawiązywanie kontaktów na linii pracodawca-pracownik,
•    umożliwia znalezienie atrakcyjnych pracodawców i nietuzinkowych pracowników.

Rejestracja firmy w serwisie www.spinacz.edu.pl.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny dla każdego uczestnika.

 

Projekt i wykonanie i2D