Export do Szwecji wzrósł o 19,4%

16-05-2014

W I kwartale br. eksport polskich towarów był wyższy o 6,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i osiągnął poziom 39,6 mld euro. Import wyniósł 39,3 mld euro i był wyższy o 2,6% niż przed rokiem - wynika z wstępnych danych opublikowanych przez GUS.

Notowany przed rokiem deficyt obrotów towarowych na poziomie 1,2 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 292 mln euro.

Po I kwartale eksport do krajów rozwiniętych wzrósł o 9,6%, do 33,4 mld euro, a import o 1,4%, do 25,4 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o prawie 2,6 mld euro, do 8 mld euro.

Szybciej niż do całej grupy rynków rozwiniętych wzrósł eksport do Unii Europejskiej - o 10,1% (ok. 30,6 mld euro). Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej zwiększył się wywóz do Hiszpanii (o 27,2%), Szwecji (o 19,4%), Belgii (o 17,2%), Węgier (o 15,2%), Niemiec (o 11%), Francji (o 8,4%) oraz Włoch (o 8,1%).

W I kwartale wolniej rósł wywóz na pozaunijne rynki rozwinięte (o 3,9%do ok. 2,8 mld euro), w tym do USA wzrósł o 0,5%, Kanady o 16,1% oraz RPA o 19,4%.

W przekroju towarowym najszybciej zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o 15,8% do 1,6 mld euro) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 9,9%, do 15,7 mld euro). Relatywnie szybko wzrósł także wywóz artykułów rolno-spożywczych (o 7%). Spadek wywozu odnotowano w przypadku produktów mineralnych (o 6,1%) oraz metalurgicznych (o 1,7%).

www.paiz.gov.pl

Projekt i wykonanie i2D