GESSEL Koziorowski: Nowelizacja KPA – II część

31-07-2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W ramach nowelizacji zmodyfikowano zasady ogólne postępowania administracyjnego. Ponadto wprowadzono tryb tzw. milczącego załatwienia sprawy, postępowanie mediacyjne oraz postępowanie uproszczone. Uregulowano także ogólne dyrektywy dotyczące nakładania administracyjnych kar pieniężnych i udzielania ulg w ich wykonaniu.

Przedstawiamy drugą część najistotniejszych zmian wynikających z przedmiotowej nowelizacji.

POBIERZ RAPORT

 

Projekt i wykonanie i2D