Zostań wystawcą ósmej edycji targów społecznej odpowiedzialności

29-10-2020

Co dwa lata Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi. Najbliższa, ósma edycja Targów CSR odbędzie się 29 października 2020 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie (WSTĘP WOLNY dla zwiedzających). Trwa rejestracja wystawców – firm, organizacji, instytucji, chcących prezentować i komunikować swoje działania i osiągnięcia w atrakcyjnej formule.

Targi CSR pozwalają na przedstawienie własnej działalności z perspektywy dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań, produktów oraz usług, rozwijanej współpracy sektorowej czy międzysektorowej oraz wartości wdrażanych w działanie. W ten sposób wydarzenie staje się przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń, spotkaniem przedstawicieli różnych branż i sektorów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do udziału w wydarzeniu także firmy, organizacje i instytucje. Rola wystawcy umożliwia dołączenie do podmiotów aktywnie komunikujących w atrakcyjnej formule swoje zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rejestracja wystawców odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zgloszenie.

Kto zostaje wystawcą Targów CSR?

Ostatnia edycja Targów CSR w 2018 roku przyciągnęła 2500 zwiedzających, a swoje działania prezentowało 77 wystawców, wśród nich:

  • firmy realizujące dobre praktyki CSR (zarówno duże, średnie, jak i MŚP, w tym start-upy)
  • firmy oferujące produkty i usługi wspierające działalność z zakresu odpowiedzialnego biznesu (np. inicjatywy skierowane do pracowników, rozwiązania i technologie prośrodowiskowe, raportowanie niefinansowe)
  • organizacje pozarządowe, które chcą rozwijać współpracę z sektorem prywatnym
  • organizacje branżowe i izby handlowe, pokazujące temat zrównoważonego rozwoju w kontekście wyzwań reprezentowanego przez nie środowiska
  • uczelnie i instytucje, wdrażające programy nauczania, akcje i kampanie CSR-owe

Część wystawowa 8. Targów CSR, podobnie jak część konferencyjna, towarzysząca wydarzeniu, będzie odbywać się w Centrum EXPO XXI w Warszawie
– Każda organizacja ma własną, unikalną historię do opowiedzenia, dzieląc się swoimi wartościami, wiedzą  i doświadczeniem z otoczeniem. Chcemy,  by Targi były przestrzenią historii,  które dotyczą zaangażowania  społecznego i środowiskowego. Pokazujących udział organizacji w tak potrzebnej i oczekiwanej zmianie otaczającego nas świata, w skali lokalnej, ogólnopolskiej czy globalnej  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Rok 2020 to także jubileusz 20-lecia istnienia naszej organizacji. Targi zainaugurują obchody. Mamy nadzieję, że odbędą się w jak największym gronie wystawców i zwiedzających, ludzi, firm, organizacji oraz instytucji, dzięki którym inaczej dziś patrzymy na odpowiedzialność biznesu w Polsce – dodaje.

Wystawcy 8. Targów CSR

Udział w 8. Targach CSR w roli wystawcy stwarza możliwość do komunikacji działań z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w oryginalnej formule. Co więcej, na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Zatem na stoisko wystawcy zapraszają szerokie grono swoich interesariuszy, w tym klientów, obecnych i potencjalnych pracowników, społeczności lokalne, media czy organizacje pozarządowe. To moment na rozmowę o ważnych z perspektywy firmy, organizacji czy instytucji celach, a także na zdobycie informacji zwrotnej od otoczenia, w którym się funkcjonuje.

Targi CSR to także okazja do networkingu, nawiązania partnerstw, a także inauguracji ważnych inicjatyw. Opowiedzenia o możliwościach współpracy zarówno finansowych, jak i niefinansowych. Dodatkowo, wydarzeniu towarzyszy część konferencyjna, pod hasłem „Środowisko! biznesowe i naturalne”. Wystawcy zyskują możliwość zorganizowania panelu czy debaty, aby kontynuować poruszane przez organizację tematy z zakresu CSR czy zrównoważonego rozwoju.

Podczas Targów odbędzie się także premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. To największy przegląd inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (szczegóły >>)

Targi CSR są największym wydarzeniem CSR-owym w Polsce, organizowanym od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych usług i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>
Rejestracja wystawców >>
Organizacja debat i paneli >>
Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patroni: BCC, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, IMM, ngo.pl, PRoto.pl


Projekt i wykonanie i2D