Fortum Power and Heat Polska: Fortum i miasto Płock podpisały list intencyjny dotyczący budowy elektrociepłowni

14-02-2014

Fortum Power and Heat Polska oraz miasto Płock podpisały list intencyjny – deklarację podjęcia działań w kierunku budowy przez Fortum elektrociepłowni w Płocku, dostosowanej do wykorzystania paliw ekologicznych, także z odpadów komunalnych.

Wstępnie koszt inwestycji szacuje się na około 140-150 mln euro.

Fortum rozważa budowę nowoczesnej elektrociepłowni wyposażonej w wielopaliwowy kocioł, w którym poza biomasą czy węglem, będą mogły być spalane paliwa alternatywne wytwarzane z odpadów lub niektóre frakcje samych odpadów. Ponadto firma planuje uruchomić instalację odzysku ciepła ze spalin, co dodatkowo zwiększy sprawność zakładu.

Projekt, który chcielibyśmy realizować w Płocku wpisuje się znakomicie w naszą strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada budowę wysokosprawnych elektrociepłowni opartych na różnorodnych paliwach dostępnych lokalnie – mówi Mikael Lemström, Prezes Fortum Power and Heat Polska. - Planowana elektrociepłownia będzie nowoczesnym, ekologicznym źródłem ciepła dla mieszkańców Płocka – dodaje.

Wielopaliwowa elektrociepłownia Fortum w Płocku ma dostarczać energię cieplną do miejskiej sieci ciepłowniczej i współpracować z dotychczasowym, lokalnym producentem energii. Elektrociepłownia, zgodnie z najwyższymi standardami Fortum, ma spełniać wszystkie wymagania prawne w zakresie oddziaływania na środowisko. Obecnie Fortum rozpoczyna prace przygotowawcze, na podstawie których zostanie podjęta decyzja inwestycyjna. Średni czas realizacji podobnych przedsięwzięć wynosi 2-3 lata od podjęcia ostatecznej decyzji.

Dzięki współpracy z firmą Fortum podniesiemy bezpieczeństwo energetyczne miasta oraz poprawimy system gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego widzimy możliwość powstania w Płocku nowego, alternatywnego źródła, ale także w pełni współpracującego z dotychczasowym lokalnym producentem energii
– komentuje Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka.

Kolejnym krokiem, po podpisaniu listu intencyjnego, będzie wypracowanie najbardziej optymalnego rozwiązania technicznego, technologicznego i prawnego realizacji nowej inwestycji. Konieczne jest m.in. przygotowanie studium wykonalności projektu oraz wyznaczenie odpowiedniej lokalizacji – z dala od centrum, ale w granicach administracyjnych Płocka.

Powstanie nowoczesnej elektrociepłowni ułatwi gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną przez płocką spółkę - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

Nowoczesna elektrociepłownia stworzy też nowe miejsca pracy.

www.fortum.pl


Fortum Power and Heat Polska - więcej aktualności i informacji

 

Projekt i wykonanie i2D