Aktualno┼Ťci prawne

18-08-2011

W dniu 15 czerwca 2011 r. wp┼éyn─ů┼é do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu post─Öpowania cywilnego zak┼éadaj─ůcy m.in. likwidacj─Ö post─Öpowania odr─Öbnego w sprawach gospodarczych i poddanie sporów mi─Ödzy przedsi─Öbiorcami ogólnym regu┼éom procesu cywilnego.


14-07-2011

Komisja Europejska wzywa Polsk─Ö do zmiany przepisów podatkowych dyskryminuj─ůcych zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne.


1-07-2011

W dniu 16 czerwca 2011 r. Trybuna┼é Sprawiedliwo┼Ťci Unii Europejskiej (‘TSUE’) wyda┼é wyrok potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wprowadzenie przez Polsk─Ö podatku od czynno┼Ťci cywilnoprawnych od po┼╝yczek udzielanych spó┼ékom kapita┼éowym przez ich udzia┼éowców w latach 2007 i 2008 by┼éo sprzeczne z prawem wspólnotowym.


1-07-2011

W dniu 27 kwietnia 2011 r. Naczelny S─ůd Administracyjny („NSA”) wyda┼é korzystny dla podatnika wyrok maj─ůcy istotne znaczenie dla wszystkich pracowników uczestnicz─ůcych w pracowniczych planach akcyjnych (sygn. II FSK 1410/10). W dniu 7 czerwca 2011 ukaza┼éo si─Ö pisemne uzasadnienie tego wyroku.


30-06-2011

W dniu 25 listopada 2010 r. wszed┼é w ┼╝ycie protokó┼é (zawarty w 2009 r.) do polsko–du┼äskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania („Umowa”). Oznacza to, ┼╝e postanowienia protoko┼éu maj─ů zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.


13-06-2011

Pe┼énomocnik rz─ůdu ds. równego traktowania przygotowa┼éa projekt wzoru wewn─Ötrznej polityki antymobbingowej do zastosowania przez pracodawców.


13-06-2011

1 lipca 2011 mia┼éa wej┼Ť─ç w ┼╝ycie Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsi─Öbiorców, która m.in. nowelizuje Kodeksu spó┼éek handlowych w zakresie odpowiedzialno┼Ťci cz┼éonków zarz─ůdu.


13-06-2011

14 czerwca 2011 roku Trybuna┼é Konstytucyjny orzek┼é o niezgodno┼Ťci z konstytucj─ů przepisów ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pa┼ästwowych jednostkach bud┼╝etowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013, w zakresie w jakim dotycz─ů urz─Ödników s┼éu┼╝by cywilnej.


6-06-2011

1 lipca 2011 roku wejd─ů w ┼╝ycie przepisy umo┼╝liwiaj─ůce przekszta┼écenie przedsi─Öbiorcy (osoby fizycznej prowadz─ůcej dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů) w jednoosobow─ů spó┼ék─Ö kapita┼éow─ů.


6-06-2011

ZUS poinformowa┼é o kwotach dochodu, od których zale┼╝y prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury, renty z tytu┼éu niezdolno┼Ťci do pracy i renty rodzinnej.


6-06-2011

26 maja sejm uchwali┼é nowelizacj─Ö kodeksu pracy, zgodnie z któr─ů pracownik korzystaj─ůcy z  ochrony na podstawie przepisów ustawy o zwi─ůzkach zawodowych, ma prawo ┼╝─ůda─ç przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac─Ö zawartej na czas okre┼Ťlony lub na czas wykonania okre┼Ťlonej pracy.


31-05-2011

Zgodnie z projektem zmiany kodeksu spó┼éek handlowych, przed┼éo┼╝onego przez ministra sprawiedliwo┼Ťci, uproszczone zostan─ů procedury ┼é─ůczenia i podzia┼éu spó┼éek handlowych.


31-05-2011

Partnerzy spo┼éeczni w komisji trójstronnej rozpocz─Öli negocjacje na temat ograniczenia czasu trwania umów terminowych.


31-05-2011

23 Maja 2011 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o Radiofonii i Telewizji.


24-05-2011

Z dniem 21 marca 2011 roku zosta┼éy zmienione przepisy dotycz─ůce obowi─ůzku wystawiania ┼Ťwiadectw pracy.


24-05-2011

Wesz┼éa w ┼╝ycie ustawa z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o ┼éagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi─Öbiorców, która u┼éatwi przedsi─Öbiorcom dost─Öp do subsydiów p┼éacowych.


13-04-2011

Ministerstwo Sprawiedliwo┼Ťci planuje likwidacj─Ö kilkunastu wydzia┼éów gospodarczych, w tym kilku w s─ůdach okr─Ögowych. Polski rz─ůd od d┼éu┼╝szego czasu analizuje mozliwo┼Ť─ç wyodr─Öbnienia wyspecjalizowanych s─ůdów ds. w┼éasno┼Ťci intelektualnej.


4-04-2011

5 kwietnia 2011 r., Trybuna┼é Konstytucyjny rozpozna┼é pytanie prawne Wojewódzkiego S─ůdu Administracyjnego w Gda┼äsku dotycz─ůce cofni─Öcia zezwolenia na sprzeda┼╝ alkoholu.


4-04-2011

1 kwietnia 2011 r. Sejm przyj─ů┼é zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim.


 

Projekt i wykonanie i2D