Aktualno┼Ťci prawne

8-11-2010

W ubieg┼éym tygodniu rz─ůd przyj─ů┼é projekt autorstwa ministerstwa finansów dotycz─ůcy zmiany ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw.


8-11-2010

Na pocz─ůtku listopada br. rz─ůd przyj─ů┼é projekt zmiany kodeksu cywilnego.


8-11-2010

Zgodnie z uchwa┼é─ů S─ůdu Najwy┼╝szego z dnia 22 pa┼║dziernika 2010 r. (sygn. akt III CZP 69/10) umowa sprzeda┼╝y prawa u┼╝ytkowania wieczystego gruntu i w┼éasno┼Ťci wzniesionych na nim budynków zawart─ů mi─Ödzy spó┼ék─ů kapita┼éow─ů i jej prokurentem jako kupuj─ůcym, w której znacznie zani┼╝ono cen─Ö sprzeda┼╝y, jest inn─ů podobn─ů umow─ů w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h. W praktyce oznacza to, i┼╝ do zawarcia tej umowy przez Spó┼ék─Ö wymaga zgody zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia.


2-11-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


2-11-2010

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania likwidacji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.


2-11-2010

Zgodnie z niedawn─ů uchwa┼é SN (sygn. akt III CZP 63/10), na postanowienie s─Ödziego - komisarza, wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu do listy wierzytelno┼Ťci, za┼╝alenie w imieniu upad┼éej spó┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů mog─ů wnie┼Ť─ç cz┼éonkowie zarz─ůdu zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tej spó┼éce zasadami reprezentacji.


25-10-2010

W dniu 15 listopada 2010 roku wejdzie w ┼╝ycie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed nast─Öpstwami u┼╝ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


25-10-2010

19 pa┼║dziernika rz─ůd przyj─ů┼é projekt zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przed┼éo┼╝ony przez Ministra Finansów.


25-10-2010

Przedsi─Öbiorcy, którzy zawarli umowy z konsumentami, musz─ů  poinformowa─ç ich o zmianie ceny b─Öd─ůcej efektem podwy┼╝szenia stawki VAT.


25-10-2010

20 pa┼║dziernika zosta┼é skierowany na pierwsze czytanie w Sejmie projekt ustawy o zmianie podatku akcyzowego. 


18-10-2010

Ministerstwo Finansów opublikowa┼éo projekt nowego rozporz─ůdzenia reguluj─ůcego kwestie wystawiania i przesy┼éania faktur w formie elektronicznej.


18-10-2010

Zgodnie z decyzj─ů Rady Ministrów, p┼éaca minimalna wyniesie w przysz┼éym roku 1386 z┼éotych brutto.


18-10-2010

W dniu 8 października sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne.


11-10-2010

W roku 2011 r. rozszerzone zostaj─ů obowi─ůzki w zakresie prowadzenia ksi─ůg rachunkowych.


11-10-2010

30 wrze┼Ťnia 2010 r. zosta┼é skierowany na pierwsze czytanie w sejmie rz─ůdowy projekt ustawy bud┼╝etowej.


11-10-2010

6 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie ustawy o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej.


4-10-2010

Organy podatkowe uznaj─ů, i┼╝ przychody osób fizycznych uzyskiwane w zakresie zakupu i sprzeda┼╝y walut obcych stanowi─ů ┼║ród┼éo przychodów z pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i jako takie podlegaj─ů opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


4-10-2010

Organizacje pracodawców i zwi─ůzków zawodowych zamierzaj─ů przedstawi─ç rz─ůdowi propozycj─Ö, aby okres, w którym oboje rodzice korzystaj─ů z urlopu wychowawczego zosta┼é wyd┼éu┼╝ony z trzech do czterech miesi─Öcy.


4-10-2010

Zgodnie z przekazan─ů prezydentowi do podpisu 28.09.2010 r. nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomo┼Ťciami, osoba w┼éadaj─ůca nieruchomo┼Ťci─ů mo┼╝e zosta─ç zobowi─ůzana do udost─Öpnienia tej nieruchomo┼Ťci w celu wykonania niezb─Ödnych prac.


27-09-2010

Wed┼éug organów podatkowych nieoprocentowana po┼╝yczka udzielona firmom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


 

Projekt i wykonanie i2D