Wykorzystanie na większą skalę zaledwie 15 skandynawskich rozwiązań może ograniczyć globalne szkodliwe emisje o 4 gigatony

Stosując zaledwie 15 sprawdzonych skandynawskich rozwiązań, państwa na całym świecie mogą corocznie do 2030 roku produkować 4 gigatony mniej szkodliwych emisji, tj. ilość, jaką generuje dziś Unia Europejska. Koszt wdrożenia tych rozwiązań jest równy kwocie wydawanej na dotacje do paliw kopalnych w ciągu zaledwie 9 dni.

Wyniki te pochodzą z badania o nazwie Nordic Green to Scale, które zostało ogłoszone w listopadzie 2016 roku podczas Konferencji Klimatycznej ONZ (COP 22) w Marrakeszu. Nordycka Rada Ministrów nawiązała współpracę z Fińskim Funduszem Innowacyjności Sitra i innymi znanymi instytucjami ze wszystkich państw skandynawskich, aby odpowiedzieć na proste pytanie: jak daleko moglibyśmy zajść gdybyśmy na większą skalę zastosowali opracowane w Skandynawii rozwiązania ograniczające emisje dwutlenku węgla, tak aby osiągnąć poziom przewidziany na rok 2030, który został już uzyskany przez jedno lub więcej skandynawskich państw.

 „Musimy działać szybko, aby osiągnąć cele określone w porozumieniu. Badanie pokazuje, że już dostępnych jest wiele sprawdzonych rozwiązań ograniczających emisje dwutlenku węgla, które nie są drogie w stosowaniu. Nie ma powodu, aby czekać. Obietnice musimy realizować teraz”, mówi fiński minister rolnictwa i środowiska naturalnego Kimmo Tiilikainen, który jest przewodniczącym Nordyckiej Rady Ministrów na rzecz Środowiska Naturalnego.

Główną obawą decydentów jest to, że szybkie ograniczenie emisji jest albo zbyt trudne, albo zbyt drogie", mówi starszy doradca Oras Tynkkynen, który kierował analizą w ramach badania Nordic Green to Scale z ramienia Sitry. Dotychczas uczestniczył on już w siedemnastu konferencjach klimatycznych ONZ (począwszy od Kioto w 1997 roku).

Naszym celem w tym badaniu jest zwrócenie uwagi na to, co poszczególne kraje już osiągnęły na obszarze działań klimatycznych, i czego inne kraje mogą nauczyć się na bazie ich sukcesu. Choć doceniamy znaczenie innowacji i nowych technologii, to nie ma argumentów uzasadniających niepodejmowanie dziś działań i niewdrażanie już dostępnych rozwiązań", mówi Tynkkynen.

Ograniczenia są potrzebne we wszystkich sektorach

Badanie Nordic Green to Scale pokazuje, że ograniczenie emisji można skutecznie osiągnąć we wszystkich kluczowych sektorach: energetyce, przemyśle, transporcie, budownictwie i gospodarstwach domowych oraz rolnictwie i leśnictwie.

Oto kilka przykładów:
•    Mieszkańcy duńskich miast pokonują na rowerze średnio 3 km dziennie. Gdyby inne kraje poszły w ślad Danii i promowały jazdę na rowerze w mieście, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Słowacja.
•    W Finlandii większość ciepła na potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych jest wytwarzana w procesie kogeneracji (CPH). Gdyby inne kraje wykorzystywały CPH w ten sposób, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Japonia.
•    Islandia do produkcji prawie 30% energii elektrycznej i większość ciepła wykorzystuje energię geotermalną. Gdyby kraje o znacznym potencjale geotermalnym zaczęły go wykorzystywać w sposób podobny do Islandii, ograniczyłoby to emisje o większą ilość niż ta, jaką każdego roku produkuje Dania.
•    W ubiegłym roku prawie co czwarty nowy samochód sprzedawany w Norwegii był pojazdem elektrycznym lub hybrydowym. Gdyby w innych bogatych krajach używano tak wielu samochodów elektrycznych jak w Norwegii, ograniczyłoby to emisje o prawie taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Dania.
•    W Szwecji działa największa na świecie liczba pomp ciepła w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wykorzystanie tego rozwiązania na większą skalę w wybranych europejskich państwach ograniczyłoby emisje o taką ilość, jaką w ciągu całego roku produkuje Kuba.

Oprócz samego ograniczenia emisji, 15 przytoczonych w badaniu Nordic Green to Scale rozwiązań daje także znaczne korzyści dodatkowe. Obejmują one lepszą jakość wody i powietrza, większe bezpieczeństwo energetyczne, więcej lokalnych miejsc pracy, niższe rachunki za paliwo, mniejsze korki na ulicach oraz ochronę bioróżnorodności.

Opracowanie Nordic Green to Scale wraz z katalogiem 15 skandynawskich rozwiązań dostępne jest do pobrania (w wersji angielskiej, w pdf) >>>

Badanie przeprowadzono jako wspólny projekt instytucji z wszystkich krajów skandynawskich oraz Grupy ds. Klimatu i Zanieczyszczenia Powietrza przy Nordyckiej Radzie Ministrów. Były to:
•    Ośrodek Badań Międzynarodowych nad Klimatem i Środowiskiem Naturalnym (CICERO) w Norwegii, który przeprowadził analizę techniczną na potrzeby raportu
•    CONCITO, Dania
•    Fiński Fundusz Innowacyjności Sitra, Finlandia
•    Instytut Środowiska w Sztokholmie (SEI), Szwecja
•    Instytut Badań nad Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Islandzkim, Islandia.

Źródło: www.norden.org
Grafika: Sitra.fi

Projekt i wykonanie i2D