Stilling som politisk/økonomisk rådgiver ledigStilling som politisk/økonomisk rådgiver ledig

Ved den norske ambassaden i Warszawa er det ledig ny 100 prosent stilling som midlertidig lokalansatt rådgiver i ett år, for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist: 21. april 2017.

Ambassaden i Warszawa har pr i dag 20 ansatte, 8 utsendte norske diplomater, inkl. forsvarsattache og nordisk politiliaison, 12 lokalt ansatte og studentpraktiant. Arbeidet ved ambassaden skal styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Polen samt bistå i konsulære saker. Polen er en viktig samarbeidspartner for Norge i Europa og er største mottaker av EØS-midlene. Forbindelsene er meget godt utviklet og berører alle politiske, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold. Polakker utgjør i dag den største gruppen utlendinger i Norge og det er omkring 1500 norske studenter i Polen. Polen er også Norges største marked for norsk sjømat.

Ambassaden søker etter en engasjert og dyktig rådgiver for en midlertidig stilling, for tiltredelse snarest. Rådgiver vil både få oppgaver knyttet til den nordiske politiliaisons arbeidsfelt, særlig tolking/oversetting polsk til/fra engelsk/norsk, samt bidra til ambassadens politiske og økonomiske rapportering. Rådgiveren kan også bli trukket inn i ambassadens øvrige arbeid. Stillingen byr på selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø.

Arbeidsoppgaver:

    Bistå politiliaison med informasjonsinnhenting, noe oversettelser samt tolkeoppgaver under møter mellom politiliaison og polske kontakter
    Informasjonsinnhenting og analyse av utviklingen i polsk politikk/økonomi/samfunn
    Bidra med rapportskriving og informasjonsarbeid, både på egen hånd og i samarbeid med øvrige ansatte

Andre oppgaver/ansvarsområder kan tillegges stillingen og endres ut fra kvalifikasjoner og behov.

Kvalifikasjoner:

    Relevant høyere utdanning innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, (f.eks. jus, statsvitenskap, historie e.l.)
    Krav om svært gode polskkunnskaper, muntlig og skriftlig
    Gode kunnskaper, muntlig og skriftlig, i ett av de skandinaviske språkene, samt engelsk, tillegges stor vekt
    Erfaring med tolking/oversetting tillegges vekt
    God skriftlig formuleringsevne tillegges vekt

Personlige egenskaper:

    Strukturert og analytisk, med god vurderingsevne
    Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
    Initiativrik og selvstendig og med gode samarbeidsegenskaper
    Kontaktskapende evner

Ambassaden tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser etter lokale forhold, hyggelige kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til ministerråd (nestleder) Tale Kandal (tka@mfa.no). Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr. e-post til emb.warsaw@mfa.no

Søknadsfrist: 21. april 2017

 

Projekt i wykonanie i2D