Dowiedz się więcej
o sekcjach narodowych SPCC:

SKANDYNAWSKO-POLSKA
IZBA GOSPODARCZA

ul. Wiśniowa 40B lok. 9
02-520 Warszawa
Tel.: +48 22 849 74 14
Fax: +48 22 646 49 30
e-mail: spcc@spcc.pl

Siedziba główna

  

 Agnieszka Zielińska
 Dyrektor Zarządzająca
 
e-mail: azielinska@spcc.pl

Agnieszka ma ponad 12-letnie doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym w wielu obszarach: relacji biznesowych, marketingu, zarządzania wydarzeniami, jest także trenerem biznesu oraz wykładowcą. Pracowała w wielu branżach, w tym w mediach, nieruchomościach, organizacjach pozarządowych. Od ponad 8 lat w SPCC angażuje się w rozwój współpracy skandynawsko-polskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filolog), Wyższej Szkoły Bankowej (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz SET- Szkoły Trenerów Biznesu.

  

 

Katarzyna Frąckowiak
Manager Regionalny Północna Polska
e-mail: kfrackowiak@spcc.pl

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej, laureatka „Złotej odznaki” Rektora Politechniki Gdańskiej; posiada międzynarodowy tytuł ACIM, profesjonalnego marketera Chartered Institute of Marketing w Londynie. Ukończyła renomowaną „Szkołę Mistrzów Reklamy”. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze budowania relacji z klientami, zarządzania projektami oraz organizacji eventów. Wcześniej związana z agencją reklamową Streetcom.
 

 

 

 Sandra M. Tetzlaff
 Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
 
e-mail: stetzlaff@spcc.pl

Absolwentka Miedzywidziałowych Studiów Ochrony Środowiska (mgr inż) i specjalizacji Zrównoważony Rozwój na SGGW w Warszawie; stypendystka na University of Copenhagen, ukończyła podyplomowo kierunek MBA Academy w Szkole Głównej Handlowej oraz Public Relations w London School of PR. Wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, doradztwa, marketingu, ekologii i zarządzania projektami. Wcześniej związana m.in. z Instytutem Energetyki Odnawialnej, Bauer Media Group, Innovation Norway i WSP w Norwegii.
 

 

 Sylwia Wojtaszczyk-Ciąćka
 Manager ds. Projektów
 
e-mail: swojtaszczyk@spcc.pl

Ukończyła politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczka programu wymiany studenckiej na Uniwersytecie w Jyväskylä, Finlandia. Absolwentka studiów podyplomowych "CSR - Strategia odpowiedzialnego biznesu" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 

 

 Marta Wilk
 Koordynator ds. Eventów
 
e-mail: mwilk@spcc.pl

Marta jest absolwentką historii i kultury krajów skandynawskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka International Summer School na Uniwersytecie Oslo, Norwegia. Ukończyła studia podyplomowe „Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

 

 Ewa Baran
 Asystentka ds. Administracyjnych
 
e-mail: ebaran@spcc.pl

Ewa jest absolwentką Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania obejmują tematykę międzynarodowych stosunków gospodarczych i rozwój w obszarze zarządzania projektami oraz organizacji wydarzeń. 
 

 

 

Projekt i wykonanie i2D