Rödl & Partner: Rödl & Partner wzmacnia działania w obszarze CSR

26-11-2019

W polskich strukturach Rödl & Partner utworzono stanowisko całkowicie dedykowane rozwijaniu odpowiedzialnego biznesu. Firma kładzie jeszcze większy nacisk na działania dotyczące CSR.

Koordynację działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w Rödl & Partner przejął dział HR, czego efektem jest położenie akcentu na odpowiedzialność biznesu w codziennej działalności firmy i większe zaangażowanie pracowników. Najbliższe miesiące będą poświęcone na przygotowanie nowoczesnej strategii CSR w Rödl & Partner, zgodnej z modelem biznesowym
i strategią firmy, odwołującej się do jej wartości oraz wyników dialogu z interesariuszami.
Rödl & Partner od lat prowadzi działania związane z CSR. Dzielenie się wiedzą, rozwój pracowników czy działalność charytatywna są szczególnie bliskie firmie. 

Rzetelnie opracowana strategia CSR to narzędzie długofalowego rozwoju. Pozwala całościowo spojrzeć na organizację, lepiej zrozumieć wpływy firmy i jej relacje z otoczeniem. Jedną z naszych wartości jest okazywanie troski i ta właśnie wartość będzie przyświecała strategii CSR Rödl & Partner -  tłumaczy Therese Baginski, Partner.

Osobą odpowiedzialną za działania CSR w Rödl & Partner jest Agnieszka Michalec – dyplomowany manager CSR. Agnieszka przez wiele lat związana była z administracją samorządową i realizowała projekty z zakresu zaangażowania społecznego. Doświadczenie w obszarze CSR zdobywała jako doradca i trener, wspierając firmy w rozwijaniu elementów odpowiedzialnego biznesu, takich jak raportowanie niefinansowe, dialog z interesariuszami czy implementacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 


Rödl & Partner - więcej aktualności i informacji

 

Projekt i wykonanie i2D