Getindata S.C.: Strategie w migracji rozwiązań analitycznych z on-premise do Google Cloud

2-06-2020

Webinar skierowanych jest do osób stojących przed wyzwaniem migracją rozwiązań analitycznych i raportowych do Google Cloud. Podczas spotkania omówimy różne podejścia do migracji infrastruktury, wskazując ich zalety i wady. Spróbujemy zmapować części infrastruktury lokalnej z ich odpowiednikami w chmurze, przedyskutować potrzebne kompetencje i obszary, które należy przemyśleć na etapie planowania. Webinar został przygotowany w oparciu o rzeczywiste, produkcyjne doświadczenia w migracji procesów przetwarzania do chmury publicznej.


Getindata S.C. - więcej aktualności i informacji

 

Projekt i wykonanie i2D