Arena Tax Sp. z o.o.: cykl sierpniowych spotkań online z ekspertami z zakresu doradztwa podatkowego, cen transferowych oraz automatyzacji procesów.

4-08-2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu sierpniowych spotkań online z ekspertami z zakresu doradztwa podatkowego, cen transferowych oraz automatyzacji procesów. Webinaria zostaną zorganizowane przez grupę Arena Advisory.

Tematyka zaplanowanych spotkań:

1. Obowiązki i terminy – Ceny transferowe oraz pośrednie transakcje rajowe (Automatyzacja weryfikacji) – 17 sierpnia 2022 r. godzina 11:00

Na webinarze omówimy jak wygląda sytuacja terminów na wypełnienie obowiązków. Co nowego zostało wprowadzone w cenach transferowych za rok 2021? Co zmienia „Polski Ład” oraz na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu transakcji w bieżącym roku podatkowym? A także jak w praktyce zmierzyć się m.in. z nowym wyzwaniem jakim są pośrednie transakcje rajowe oraz badaniem kim jest rzeczywisty właściciel kontrahentów, które mogą dotyczyć każdego z podatników dokonującego transakcji zakupowych.
Na naszym spotkaniu odpowiemy na pytania: Kiedy mówimy o pośrednich transakcjach rajowych, jak w praktyce je zidentyfikować, czemu należyta staranność w przypadku pośrednich transakcji rajowych jest istotna oraz co czeka podatnika za brak wywiązania z obowiązków.
Ponadto na spotkaniu przedstawimy Państwu, jak w prosty sposób dzięki rozwiązaniu IT poradzić sobie z nowym wyzwaniem oszczędzając czas i eliminując potencjalne ryzyko.

2. Niekorzystna nowelizacja ordynacji podatkowej oraz praktyka organów ścigania w sprawach KKS – 18 sierpnia 2022 r. godzina 11:00

Na webinarze omówimy obszerny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Dodatkowo, wobec faktu, iż w ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych.
Omówimy Państwu również jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej oraz zalety posiadania wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

3. MDR i WHT w praktyce – Terminy? Sankcje? Jak szybko uzyskać obowiązkową zgodność regulacyjną? – 29 sierpnia 2022 r. godzina 11:00

Z uwagi na fakt, że przepisy w zakresie poboru podatku u źródła – w tym zwłaszcza dotyczące stosowania mechanizmu obligatoryjnego poboru tego podatku – budzą liczne kontrowersje, a jednocześnie podatnicy mają, zasadniczo, obowiązek przekazywać informacje o zidentyfikowanych schematach podatkowych w ramach raportowania MDR, konieczne jest nieustanne pogłębienie wiedzy w tych obszarach. Chcąc podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie zapraszamy Państwa na webinarium, na którym zostaną omówione praktyczne aspekty stosowania przepisów WHT i MDR. W jego trakcie wskażemy Państwo jak szybko doprowadzić do stanu, w którym reprezentowany przez Państwa podmiot osiągnie wymaganą zgodność regulacyjną.

Szczegółowe informacje, agendy wydarzeń oraz linki do rejestracji na poszczególne webinaria dostępne pod adresem: https://arenaadvisory.com/kalendarz-webinarow-sierpien-2022//

Rejestracja i udział bezpłatne. Wydarzenia odbywają się w języku polskim. Po wydarzeniu prezentacja jest udostępniana uczestnikom.

Serdecznie zapraszamy.


Arena Tax Sp. z o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D