White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.: Doradza w pierwszej międzynarodowej ofercie obligacji w Hrywnach

11-02-2011

Globalna firma prawnicza White & Case LLP była doradcą Credit Suisse, Citigroup oraz Deutsche Banku w związku z ofertą na międzynarodowych rynkach kapitałowych pochodnych papierów wartościowych opartych na wartości depozytów (Deposit Linked Notes), oprocentowanych według stopy 11%, o wartości 2.385.050.000 hrywien ukraińskich (stanowiącej równowartość kwoty ok. 300 milionów dolarów amerykańskich), przez Ukreximbank – Państwowy Bank Eksportowo-Importowy Ukrainy.

Transakcja ta jest pierwszą międzynarodową ofertą obligacji w hrywnach, rozliczaną przez Euroclear – międzynarodową izbę rozliczeniową dla instytucji finansowych, która skutecznie otwiera rynek dla ewentualnych przyszłych emisji z Ukrainy.

Emisja obejmuje denominowane w hrywnach ukraińskich papiery wartościowe, które są rozliczane za pośrednictwem międzynarodowych systemów rozliczeniowych w dolarach amerykańskich w oparciu o rynkowe kursy walut. Papiery są emitowane przez Biz Finance plc – angielską spółkę finansową, z której usług korzysta Ukreximbank, zaś przychody z oferty zostaną przeznaczone na potrzeby finansowania depozytu, który ma zostać złożony w Ukreximbank.

“Jest to przełomowa transakcja, która toruje drogę dla kolejnych emisji obligacji w hrywnach na rynkach międzynarodowych” – tak skomentował wydarzenie Stuart Matty – wspólnik w White & Case. “Kredytobiorcy szukają zabezpieczenia przed wahaniami kursu waluty, zaś inwestorów przyciągają potencjalne korzyści z aprecjacji waluty.  Nabywcy, którzy z jednej strony są gotowi na ekspozycję na ryzyko związane w ukraińską walutą, z drugiej zaś strony pragną prowadzić rozliczenia przez międzynarodowe systemy rozliczeniowe, mają teraz taką możliwość.”

White & Case doradzała również Citigroup oraz Credit Suisse w związku z ofertą Ukreximbank pochodnych papierów wartościowych opartych na tytułach uczestnictwa w długu (Loan Participation Notes), oprocentowanych według stopy 8,375%, o wartości  500.000.000 dolarów amerykańskich, zapadalnych w 2015 r., emitowanych przez Biz Finance plc w kwietniu 2010 r.
 


White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D