Ochrona sygnalist贸w w Polsce - nowe obowi膮zki i praktyczne wyzwania dla przedsi臋biorc贸w

Online

Zapraszamy na spotkanie online prowadzone przez ekspertów z firmy Ernst & Young.

Tematem spotkania b臋dzie: Ochrona sygnalistów w Polsce - nowe obowi膮zki i praktyczne wyzwania dla przedsi臋biorców.

Celem spotkania jest zapoznanie przedsi臋biorców z projektem Ustawy o ochronie osób zg艂aszaj膮cych naruszenia prawa. Na mocy ustawy, b臋d膮cej implementacj膮 Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, przedsi臋biorcy z sektora prywatnego, zatrudniaj膮cy ponad 250 pracowników ju偶 wkrótce b臋d膮 zobowi膮zani wdro偶y膰 szeroki katalog rozwi膮za艅 chroni膮cych sygnalistów przed odwetem. Pracodawcy zatrudniaj膮cy minimum 50 pracowników maj膮 czas do 17 grudnia 2023 roku.

Korzy艣ci膮 z udzia艂u w spotkaniu jest zdobycie wiedzy i poznanie odpowiedzi m.in. na nast臋puj膮ce pytania:

• Jakie nowe obowi膮zki zostan膮 na艂o偶one na przedsi臋biorców na mocy ustawy?
• W jaki sposób spó艂ki mog膮 efektywnie spe艂ni膰 nowe wymogi?
• W jaki sposób nowe obowi膮zki wykorzysta膰 do ochrony spó艂ki oraz zarz膮dzaj膮cych?

Zagadnienia, które zostan膮 poruszone podczas spotkania:

1. Kierunek zmian i potencjalne konsekwencje dla biznesu
2. Nowe obowi膮zki dla firm – niezb臋dne regulacje i narz臋dzia
3. Praktyczne wyzwania wynikaj膮ce z nowych przepisów
4. Efektywne wdro偶enie – haczyki versus sprawdzone rozwi膮zania
5. Jak wykorzysta膰 potencja艂 sygnalistów dla ochrony spó艂ki i zarz膮dzaj膮cych?

Wi臋cej szczegó艂ów i rejestracja tu.

Uwaga: Spotkanie prowadzone w j臋zyku polskim.

Projekt i wykonanie i2D