SEB AB S.A. (Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A.) - Oddział w Polsce

Telefon: +48 22 395 80 00
+48 22 395 80 01


Sekcja narodowa SPCCKapitał/pochodzenie firmy
SzwecjaSzwecja
SEB jest jednym z wiodących banków korporacyjnych na rynku Skandynawskim i zajmuje mocną pozycję w krajach regionu bałtyckiego. Prowadzi również szeroko zakrojoną działalność bankową w Niemczech. SEB od dawna z satysfakcją oferuje światowej klasy usługi i wiedzę w dziedzinie finansów. Zakres naszych usług w Polsce obejmuje sześć głównych obszarów – zarządzanie płynnością, transakcje walutowe, finansowanie handlu, finansowanie oraz leasing i faktoring.

SEB AB S.A. (Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A.) - Oddział w Polsce jest Patronem SPCC.
Dowiedz się więcej

Projekt i wykonanie i2D