Publikacje

2023


   
"Miejsce pracy na nowe czasy. Jak skandynawscy pracodawcy inspirują i motywują ludzi".

Wydarzenia ostatnich lat, nagłe zmiany geopolityczne i ekonomiczne postawiły przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Jak radzą sobie z nimi skandynawscy pracodawcy i jakie inicjatywy podejmują? Jaką rolę w tym kontekście  odgrywa kultura organizacyjna firm?

SPCC wspólnie z firmą Antal przeprowadziło badanie „Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”, którego wyniki znajdują się w raporcie. Odpowiedzi 1050 specjalistów i menadżerów dają obraz tego, co poza wynagrodzeniem, stanowi ważną wartość dla kandydatów i pracowników.

Pobierz raport TUTAJ
 


2022

   
"On the Green Way - współpraca polsko-skandynawska na drodze do zielonej transformacji"

Z przyjemnością prezentujemy najnowszy raport SPCC o tematyce zielonej transformacji i polsko-skandynawskiej współpracy w tym obszarze.

W raporcie znajdują się wyniki badania na temat realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w skandynawskich firmach w Polsce oraz lista barier i czynników wspierających zieloną transformację z perspektywy biznesu. Prezentujemy także 20 case studies wdrożonych projektów w obszarze konkretnych celów SDG.

Partnerem merytorycznym raportu jest CSR Consulting, natomiast do grona partnerów należy Equinor, IKEA, Stena Recycling, Tomra, KMD, PNP oraz VELUX. Raport został objęty patronatem honorowym przez Ambasady państw skandynawskich w Polsce. 

Pobierz raport TUTAJ
 

2020/2021

   
"Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce"

Raport IGCC przygotowany przez Amerykańskańską Izbę Handlową w Polsce.
Niniejszy raport o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce został przygotowany na podstawie danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski jako bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna, statystyk UNCTAD oraz danych mikroekonomicznych z  bazy Orbis (dawniej: Amadeus). Zgodnie ze stosowaną przez OECD metodą określania wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w analizie wartości aktywów, inwestycji oraz przychodów ze sprzedaży, nie uwzględnia się banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
W opracowaniu wykorzystano dane dostępne na dzień 18/09/2020.
Zapraszamy do lektury.

Pobierz TUTAJ

2019

"Skandynawski biznes w Polsce - wczoraj, dziś i jutro"

Z okazji 15-lecia SPCC publikujemy podsumowanie zawierające dane na temat skandynawskich inwestycji w Polsce, poziomu wymiany handlowej między Polską i Skandynawią oraz skali obecności skandynawskich firm w Polsce.

Prezentujemy także wyniki badania przeprowadzonego wśród menadżerów zarządzających skandynawskimi firmami w Polsce.

Pobierz TUTAJ

 

2018

 
Raport "Nordic Insights - trendy kształtujące przyszłość biznesu", który powstał we współpracy z infuture hatalska foresight institute identyfikuje trendy związane z najpopularniejszymi, powstającymi aktualnie na rynku skandynawskim innowacjami. Każdy zidentyfikowany trend został przez instytut opisany i wzbogacony o case studies, wskazujące na realne działanie spółek w tym obszarze.
Parterem Strategicznym Raportu jest Sigma Connectivity.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 
2017

Skandynawskie miejsce pracy

Raport "Skandynawskie miejsce pracy" porusza zagadnienia związane z rynkiem pracy, zapewnieniem kobietom równych szans na rynku pracy oraz prezentuje temat skandynawskiej kultury pracy i potencjał skandynawskich firm w Polsce jako pracodawców. W raporcie zebraliśmy także dobre praktyki HR. Partnerem publikacji jest firma VELUX i Skanska, a partnerem wspierającym firma Kinnarps.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

Innowacyjne skandynawskie rozwiązania - przemysł i czyste technologie

Raport jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, którego celem jest promocja innowacyjnych rozwiązań skandynawskich firm w Polsce i rozwój polsko-skandynawskiej współpracy w obszarze innowacji. Partnerem publikacji jest firma Monitor ERP, w materiale znalazły się także artykuły od Ambasadorów Państw Skandynawskich w Polsce, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz przykłady wdrażanych rozwiązań z zakresu produkcji i czystych technologii przez firmy skandynawskie posiadające produkcję w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

"Co przyniosły inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu"

Raport przygotowany przez Politykę Insight we współpracy z 14 Izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, w tym SPCC, analizuje inwestycje zagraniczne pod kątem branż, skali, przepływów oraz naświetla pozytywne efekty wpływu inwestycji zagranicznych zarówno na rozwój polskiej gospodarki jak i społeczeństwo - zatrudnienie, pensje czy rozwój pracowników.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

2016

 

"Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce"

Raport „Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce” prezentuje potencjał innowacyjny skandynawskiego biznesu w Polsce i pola do współpracy między Polską i Skandynawią w rozwijaniu innowacyjności. Raport powstał we współpracy z firmami: IKEA, VELUX, Atlas Copco, Cybercom, Electrolux, NEFCO, SEB i Skanska oraz pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Ambasad krajów skandynawskich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 

"Polsko-skandynawska współpraca gospodarcza"

Raport prezentuje najnowsze dane na temat inwestycji skandynawskich w Polsce, poziomu wymiany handlowej oraz obecności skandynawskich firm w Polsce. Uzupełnieniem raportu są komentarze Ambasadorów państw skandynawskich oraz Ambasadorów państw bałtyckich. Raport powstał pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Ambasad państw skandynawskich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ

2015

"Skandynawskie firmy w sektorze usług biznesowych w Polsce"

Publikacja jest poświęcona skandynawskim firmom z sektora nowoczesnych usług biznesowych, które ulokowały swoje operacje w Polsce. Została przygotowana przy współpracy z Fundacją Pro Progressio, firmami Kinnarps oraz Vastint oraz pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W raporcie znajdą Państwo unikalne dane na temat skandynawskich firm z sektora BSS w Polsce - zakres inwestycji, lokalizacje, obługiwane języki i procesy oraz 10 przykładów skandynawskich centrów usług, które z sukcesem działają na polskim rynku.

Publikacja (w języku angielskim) do pobrania TUTAJ
 


"Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego - dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej"

Publikację otwierają wyniki badania SPCC i KPMG na temat postrzegania kwestii CSR, w szczególności związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego, zarówno przez firmy skandynawskie obecne w Polsce, jak i firmy polskie. W raporcie zaprezentowano również  blisko 20 przykładów dobrych praktyk z zakresu CSR, wdrażanych przez firmy skandynawskie z różnych branż, takie jak: Fortum, DNB, IKEA, Jotun, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, H&M, Jula Poland, Kemira, Oriflame, Poldanor, Ruukki, Stora Enso oraz Volvo Polska. Opublikowane praktyki dotyczą trzech obszarów działań: prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy oraz zaangażowania społecznego i rozwój społeczności lokalnych.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2014

„10 lat SPCC - Skandynawskie firmy w polskim krajobrazie”

Publikacja przygotowana z okazji 10-lecia SPCC. Materiał zawiera wyniki badania przeprowadzonego wśród skandynawskich firm wspólnie z PwC, którego celem było poznanie opinii i doświadczeń firm z Północy w zakresie inwestowania w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady. Dodatkowo w publikacji prezentujemy także przykłady inwestycji skandynawskich w Polsce oraz przykłady firm, których produkty i rozwiązania na stałe zagościły w polskim krajobrazie. Publikacja została przygotowania pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ambasad państw nordyckich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

„Kierunek Skandynawia – inwestowanie w Danii, Finlandii, Szwecji oraz Norwegii”

Publikacja powstała przy współpracy z firmami zaangażowanymi w 1wszą edycję konferencji "Scandinavian SWOT". W raporcie znajdą Państwo kompleksowe omówienie następujących zagadnień: obecna sytuacja gospodarcza, regulacje prawne i podatkowe, różnice kulturowe a biznes oraz możliwości współpracy w obszarze transport i logistyka. Zapraszamy do lektury.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 


2013

„CSR  w obszarze energia i środowisko - doświadczenia firm skandynawskich”

W publikacji, przygotowanej przy współpracy z firmą PwC, Fortum oraz Skanska przedstawiono 15 dobrych praktyk wdrażanych przez firmy skandynawskie w obszarze energia i środowisko. Dobre praktyki wymienione w publikacji dotyczą trzech obszarów: energia i klimat, zrównoważone zarządzanie zasobami oraz edukacja ekologiczna.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


 „Skandynawskie inwestycje w Polsce”

Raport zawiera podsumowanie danych za lata 2002-2010, informacje na temat inwestycji oraz relacji gospodarczych z państwami skandynawskimi, w niektórych częściach opracowania wspomniane są także powiązane z nimi ekonomicznie i kulturowo Islandia i Estonia.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2012

 „CSR w łańcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym – doświadczenia firm skandynawskich”

Publikacja opracowana przez Izbę we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux. W publikacji przedstawiono praktyki CSR w obszarze łańcucha dostaw oraz współpracy z poddostawcami i partnerami biznesowymi 15. skandynawskich firm działających w Polsce (m.in. H&M, Husqvarna, IKEA, Netto, Rockwool, SAS).

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2011

„The Voice of Scandinavia”

16-stronicowy dodatek przygotowany wspólnie z magazynem the Warsaw Voice.

Publikacja do pobrania TUTAJ

2009

„5th Anniversary of SPCC - Nordic investors in Poland”

Publikacja prezentuje profil firm członkowskich SPCC i rozwój współpracy gospodarczej między Polską a krajami skandynawskimi z perspektywy rocznicy 5-lecia istnienia SPCC.

Publikacja do pobrania TUTAJ

Projekt i wykonanie i2D