Publikacje

2022

   
"On the Green Way - wspó┼épraca polsko-skandynawska na drodze do zielonej transformacji"

Z przyjemno┼Ťci─ů prezentujemy najnowszy raport SPCC o tematyce zielonej transformacji i polsko-skandynawskiej wspó┼épracy w tym obszarze.

W raporcie znajduj─ů si─Ö wyniki badania na temat realizacji strategii zrównowa┼╝onego rozwoju w skandynawskich firmach w Polsce oraz lista barier i czynników wspieraj─ůcych zielon─ů transformacj─Ö z perspektywy biznesu. Prezentujemy tak┼╝e 20 case studies wdro┼╝onych projektów w obszarze konkretnych celów SDG.

Partnerem merytorycznym raportu jest CSR Consulting, natomiast do grona partnerów nale┼╝y Equinor, IKEA, Stena Recycling, Tomra, KMD, PNP oraz VELUX. Raport zosta┼é obj─Öty patronatem honorowym przez Ambasady pa┼ästw skandynawskich w Polsce. 

Pobierz raport TUTAJ
 

2020/2021

   
"Zagraniczne Inwestycje Bezpo┼Ťrednie w Polsce"

Raport IGCC przygotowany przez Ameryka┼äska┼äsk─ů Izb─Ö Handlow─ů w Polsce.
Niniejszy raport o zagranicznych inwestycjach bezpo┼Ťrednich w Polsce zosta┼é przygotowany na podstawie danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski jako bilans p┼éatniczy i mi─Ödzynarodowa pozycja inwestycyjna, statystyk UNCTAD oraz danych mikroekonomicznych z  bazy Orbis (dawniej: Amadeus). Zgodnie ze stosowan─ů przez OECD metod─ů okre┼Ťlania warto┼Ťci zagranicznych inwestycji bezpo┼Ťrednich, w analizie warto┼Ťci aktywów, inwestycji oraz przychodów ze sprzeda┼╝y, nie uwzgl─Ödnia si─Ö banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
W opracowaniu wykorzystano dane dostępne na dzień 18/09/2020.
Zapraszamy do lektury.

Pobierz TUTAJ

2019

"Skandynawski biznes w Polsce - wczoraj, dzi┼Ť i jutro"

Z okazji 15-lecia SPCC publikujemy podsumowanie zawieraj─ůce dane na temat skandynawskich inwestycji w Polsce, poziomu wymiany handlowej mi─Ödzy Polsk─ů i Skandynawi─ů oraz skali obecno┼Ťci skandynawskich firm w Polsce.

Prezentujemy tak┼╝e wyniki badania przeprowadzonego w┼Ťród menad┼╝erów zarz─ůdzaj─ůcych skandynawskimi firmami w Polsce.

Pobierz TUTAJ

 

2018

 
Raport "Nordic Insights - trendy kszta┼étuj─ůce przysz┼éo┼Ť─ç biznesu", który powsta┼é we wspó┼épracy z infuture hatalska foresight institute identyfikuje trendy zwi─ůzane z najpopularniejszymi, powstaj─ůcymi aktualnie na rynku skandynawskim innowacjami. Ka┼╝dy zidentyfikowany trend zosta┼é przez instytut opisany i wzbogacony o case studies, wskazuj─ůce na realne dzia┼éanie spó┼éek w tym obszarze.
Parterem Strategicznym Raportu jest Sigma Connectivity.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 
2017

Skandynawskie miejsce pracy

Raport "Skandynawskie miejsce pracy" porusza zagadnienia zwi─ůzane z rynkiem pracy, zapewnieniem kobietom równych szans na rynku pracy oraz prezentuje temat skandynawskiej kultury pracy i potencja┼é skandynawskich firm w Polsce jako pracodawców. W raporcie zebrali┼Ťmy tak┼╝e dobre praktyki HR. Partnerem publikacji jest firma VELUX i Skanska, a partnerem wspieraj─ůcym firma Kinnarps.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

Innowacyjne skandynawskie rozwi─ůzania - przemys┼é i czyste technologie

Raport jest kontynuacj─ů zesz┼éorocznego projektu, którego celem jest promocja innowacyjnych rozwi─ůza┼ä skandynawskich firm w Polsce i rozwój polsko-skandynawskiej wspó┼épracy w obszarze innowacji. Partnerem publikacji jest firma Monitor ERP, w materiale znalaz┼éy si─Ö tak┼╝e artyku┼éy od Ambasadorów Pa┼ästw Skandynawskich w Polsce, Agencji Rozwoju Przemys┼éu oraz przyk┼éady wdra┼╝anych rozwi─ůza┼ä z zakresu produkcji i czystych technologii przez firmy skandynawskie posiadaj─ůce produkcj─Ö w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

"Co przyniosły inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu"

Raport przygotowany przez Polityk─Ö Insight we wspó┼épracy z 14 Izbami bilateralnymi dzia┼éaj─ůcymi w Polsce, w tym SPCC, analizuje inwestycje zagraniczne pod k─ůtem bran┼╝, skali, przep┼éywów oraz na┼Ťwietla pozytywne efekty wp┼éywu inwestycji zagranicznych zarówno na rozwój polskiej gospodarki jak i spo┼éecze┼ästwo - zatrudnienie, pensje czy rozwój pracowników.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

2016

 

"Innowacyjne rozwi─ůzania skandynawskich firm w Polsce"

Raport „Innowacyjne rozwi─ůzania skandynawskich firm w Polsce” prezentuje potencja┼é innowacyjny skandynawskiego biznesu w Polsce i pola do wspó┼épracy mi─Ödzy Polsk─ů i Skandynawi─ů w rozwijaniu innowacyjno┼Ťci. Raport powsta┼é we wspó┼épracy z firmami: IKEA, VELUX, Atlas Copco, Cybercom, Electrolux, NEFCO, SEB i Skanska oraz pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Ambasad krajów skandynawskich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 

"Polsko-skandynawska wspó┼épraca gospodarcza"

Raport prezentuje najnowsze dane na temat inwestycji skandynawskich w Polsce, poziomu wymiany handlowej oraz obecno┼Ťci skandynawskich firm w Polsce. Uzupe┼énieniem raportu s─ů komentarze Ambasadorów pa┼ästw skandynawskich oraz Ambasadorów pa┼ästw ba┼étyckich. Raport powsta┼é pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Ambasad pa┼ästw skandynawskich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ

2015

"Skandynawskie firmy w sektorze usług biznesowych w Polsce"

Publikacja jest po┼Ťwi─Öcona skandynawskim firmom z sektora nowoczesnych us┼éug biznesowych, które ulokowa┼éy swoje operacje w Polsce. Zosta┼éa przygotowana przy wspó┼épracy z Fundacj─ů Pro Progressio, firmami Kinnarps oraz Vastint oraz pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W raporcie znajd─ů Pa┼ästwo unikalne dane na temat skandynawskich firm z sektora BSS w Polsce - zakres inwestycji, lokalizacje, ob┼éugiwane j─Özyki i procesy oraz 10 przyk┼éadów skandynawskich centrów us┼éug, które z sukcesem dzia┼éaj─ů na polskim rynku.

Publikacja (w j─Özyku angielskim) do pobrania TUTAJ
 


"Rozwój kapita┼éu ludzkiego i spo┼éecznego - dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialno┼Ťci spo┼éecznej"

Publikacj─Ö otwieraj─ů wyniki badania SPCC i KPMG na temat postrzegania kwestii CSR, w szczególno┼Ťci zwi─ůzanych z rozwojem kapita┼éu ludzkiego i spo┼éecznego, zarówno przez firmy skandynawskie obecne w Polsce, jak i firmy polskie. W raporcie zaprezentowano równie┼╝  blisko 20 przyk┼éadów dobrych praktyk z zakresu CSR, wdra┼╝anych przez firmy skandynawskie z ró┼╝nych bran┼╝, takie jak: Fortum, DNB, IKEA, Jotun, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, H&M, Jula Poland, Kemira, Oriflame, Poldanor, Ruukki, Stora Enso oraz Volvo Polska. Opublikowane praktyki dotycz─ů trzech obszarów dzia┼éa┼ä: prawa cz┼éowieka, praktyki z zakresu pracy oraz zaanga┼╝owania spo┼éecznego i rozwój spo┼éeczno┼Ťci lokalnych.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2014

„10 lat SPCC - Skandynawskie firmy w polskim krajobrazie”

Publikacja przygotowana z okazji 10-lecia SPCC. Materia┼é zawiera wyniki badania przeprowadzonego w┼Ťród skandynawskich firm wspólnie z PwC, którego celem by┼éo poznanie opinii i do┼Ťwiadcze┼ä firm z Pó┼énocy w zakresie inwestowania w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady. Dodatkowo w publikacji prezentujemy tak┼╝e przyk┼éady inwestycji skandynawskich w Polsce oraz przyk┼éady firm, których produkty i rozwi─ůzania na sta┼ée zago┼Ťci┼éy w polskim krajobrazie. Publikacja zosta┼éa przygotowania pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ambasad pa┼ästw nordyckich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

„Kierunek Skandynawia – inwestowanie w Danii, Finlandii, Szwecji oraz Norwegii”

Publikacja powsta┼éa przy wspó┼épracy z firmami zaanga┼╝owanymi w 1wsz─ů edycj─Ö konferencji "Scandinavian SWOT". W raporcie znajd─ů Pa┼ästwo kompleksowe omówienie nast─Öpuj─ůcych zagadnie┼ä: obecna sytuacja gospodarcza, regulacje prawne i podatkowe, ró┼╝nice kulturowe a biznes oraz mo┼╝liwo┼Ťci wspó┼épracy w obszarze transport i logistyka. Zapraszamy do lektury.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 


2013

„CSR  w obszarze energia i ┼Ťrodowisko - do┼Ťwiadczenia firm skandynawskich”

W publikacji, przygotowanej przy wspó┼épracy z firm─ů PwC, Fortum oraz Skanska przedstawiono 15 dobrych praktyk wdra┼╝anych przez firmy skandynawskie w obszarze energia i ┼Ťrodowisko. Dobre praktyki wymienione w publikacji dotycz─ů trzech obszarów: energia i klimat, zrównowa┼╝one zarz─ůdzanie zasobami oraz edukacja ekologiczna.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


 „Skandynawskie inwestycje w Polsce”

Raport zawiera podsumowanie danych za lata 2002-2010, informacje na temat inwestycji oraz relacji gospodarczych z pa┼ästwami skandynawskimi, w niektórych cz─Ö┼Ťciach opracowania wspomniane s─ů tak┼╝e powi─ůzane z nimi ekonomicznie i kulturowo Islandia i Estonia.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2012

 „CSR w ┼éa┼äcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym – do┼Ťwiadczenia firm skandynawskich”

Publikacja opracowana przez Izb─Ö we wspó┼épracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux. W publikacji przedstawiono praktyki CSR w obszarze ┼éa┼äcucha dostaw oraz wspó┼épracy z poddostawcami i partnerami biznesowymi 15. skandynawskich firm dzia┼éaj─ůcych w Polsce (m.in. H&M, Husqvarna, IKEA, Netto, Rockwool, SAS).

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2011

„The Voice of Scandinavia”

16-stronicowy dodatek przygotowany wspólnie z magazynem the Warsaw Voice.

Publikacja do pobrania TUTAJ

2009

„5th Anniversary of SPCC - Nordic investors in Poland”

Publikacja prezentuje profil firm cz┼éonkowskich SPCC i rozwój wspó┼épracy gospodarczej mi─Ödzy Polsk─ů a krajami skandynawskimi z perspektywy rocznicy 5-lecia istnienia SPCC.

Publikacja do pobrania TUTAJ

Projekt i wykonanie i2D