Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Telefon: +48 42 275 50 54
+48 42 676 27 55


Sekcja narodowa SPCCKapitał/pochodzenie firmy
SzwecjaPolska
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna składa się z 44 podstref zajmujących łącznie powierzchnię 1339 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

Projekt i wykonanie i2D