Kontynuacja wzrostu zatrudnienia w Szwecji we wrześniu 30-10-2017

Według danych opublkowanych przez Szwedzki Urząd Statystyczny, we wrześniu 2017 roku w Szwecji pracowało 5 052 000 osób w wieku 15–74 lat. W porównaniu z wrześniem roku poprzedniego był to wzrost o 136 000 osób.

Zatrudnionych mężczyzn było 2 657 000, a kobiet 2 395 000. Wzrost w obu grupach wyniósł odpowiednio 89 000 i 47 000 osób. Stopa zatrudnienia wyniosła 68,1 procent, czyli zwiększyła się o 1,1 punktu procentowego.

Wśród mężczyzn stopa zatrudnienia wyniosła 70,5 procent (wzrost o 1,5 punktu procentowego), a wśród kobiet 65,6 procent.
332 000 osób nie miało pracy, co oznaczało stopę bezrobocia 6,2 procent.

Średnia liczba godzin przepracowanych tygodniowo, nieskorygowana o czynniki sezonowe, wyniosła 171,2 miliona. Po skorygowaniu danych o różnice kalendarzowe okazało się, że nie ma tu znaczącej różnicy w stosunku do września 2016. Dane wygładzone i skorygowane sezonowo pokazują niewielki wzrost liczby godzin przepracowanych tygodniowo – we wrześniu 2017 roku wyniosła ona 152,1 miliona.

Na podstawie: www.scb.se
Zdjęcie: absfreepic.com

 

Projekt i wykonanie i2D