Szwecja – wzrost zatrudnienia wśród osób starszych 20-11-2017

W trzecim kwartale 2017 roku liczba zatrudnionych w wieku od 15 do 74 lat wzrosła do 5 104 000. W porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego jest to wzrost o 130 000. Wśród osób w wieku od 65 do 74 lat stopa zatrudnienia wzrosła o 2,2 punktu procentowego, osiągając poziom 17,3 procent.
Stopa zatrudnienia, czyli procent pracujących osób w całej populacji, wyniosła 68,9 procent, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Wzrost dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Rynek pracy w trzecim kwartale 2017
Dane nieskorygowane sezonowo (dane skorygowane sezonowo i wygładzone w nawiasach).

  • Osoby w wieku 15–74:

    Stopa zatrudnienia 68,9 procent (67,9 procent), wzrost o 1 punkt procentowy.
    Liczba zatrudnionych 5 104 000 (5 034 000), wzrost o 130 000 osób w stosunku do trzeciego kwartału 2016.
    Stopa bezrobocia 6,2 procent (6,7 procent).
    Liczba bezrobotnych 339 000 (363 000).
    Współczynnik aktywności zawodowej 73,5 procent (72,8 procent), wzrost o 1,1 punktu procentowego.
    Liczba ludzi aktywnych zawodowo 5 443 000 (5 396 000), wzrost o 135 000 osób w porównaniu do trzeciego kwartału 2016.

  • Osoby w wieku 20–64:

    Stopa zatrudnienia 82,7 procent (81,9 procent), wzrost o 0,7 punktu procentowego.
    Stopa bezrobocia 5,7 procent (6,1 procent).

Źródło: www.scb.se
Zdjęcie: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

 

Projekt i wykonanie i2D