Rośnie liczba stałych pracowników w Szwecji 26-04-2018

Szwedzki Urząd Statystyczny podaje, iż w marcu 2018 r. w Szwecji zatrudnionych było 5 038 000 osób w wieku 15-74 lat, według danych nieskorygowanych sezonowo. Stanowi to wzrost o 75 000 osób w porównaniu z marcem 2017 r.

Liczba przepracowanych godzin wyniosła średnio 160,2 miliona tygodniowo. W kraju zarejestrowanych było 352 000 bezrobotnych, co odpowiada stopie bezrobocia na poziomie 6,5 procent. Liczba stałych pracowników wzrosła o 84 000 i wyniosła 3 816 000.

Wyrównane i skorygowane sezonowo dane wskazują na wzrost stopy zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia, która w tym ujęciu wyniosła 6,2 procent.

Źródło: www.scb.se

Zdjęcie: absfreepic.com

 

Projekt i wykonanie i2D