Polityka prorodzinna jako kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego 19-06-2018
Jak sygnalizuje najnowszy raport OECD polityka prorodzinna wprowadzona przez kraje nordyckie w ci─ůgu ostatnich 50 lat i zwi─ůzany z ni─ů wzrost zatrudnienia kobiet spowodowa┼éy wzrost PKB per capita o 10-20%.
W raporcie “Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries” przeanalizowano wp┼éyw polityk wprowadzonych przez Dani─Ö, Finlandi─Ö, Islandi─Ö, Norwegi─Ö i Szwecj─Ö na zapewnienie równego udzia┼é kobiet i m─Ö┼╝czyzn w rynku pracy.
Raport stwierdza, ┼╝e obecny PKB per capita w regionie by┼éby ni┼╝szy o 1,5 tys. dolarów w Finlandii i o 9 tys. dolarów w Norwegii, gdyby wska┼║nik zatrudnienia kobiet utrzymywa┼éy si─Ö na poziomie z po┼éowy lat 60-tych XX wieku. Wzrost w Finlandii by┼é najmniejszy, poniewa┼╝ wiele kobiet mia┼éo sta┼ée zatrudnienia ju┼╝ wcze┼Ťniej.
W ci─ůgu ostatnich dziesi─Öcioleci kraje skandynawskie coraz cz─Ö┼Ťciej inwestowa┼éy w subwencjonowanie opieki przedszkolnej, opiek─Ö nad osobami starszymi i p┼éatny urlop rodzicielski zarówno dla matek, jak i dla ojców. Pracodawcy i zwi─ůzki zawodowe umo┼╝liwi┼éy tak┼╝e pracownikom wybór bardziej elastycznych i przyjaznych rodzinie godzin pracy.
Ta polityka przyczyni┼éa si─Ö do zmniejszenia ró┼╝nic w zatrudnieniu kobiet i m─Ö┼╝czyzn, dzi─Öki czemu s─ů one obecnie najmniejsze w OECD i wynosz─ů ok. 4% w porównaniu ze ┼Ťredni─ů OECD na poziomie ok. 12%. W Skandynawii matki cz─Ö┼Ťciej podejmuj─ů prac─Ö w pe┼énym wymiarze godzin ni┼╝ w innych krajach, a pary dziel─ů si─Ö prac─ů p┼éatn─ů i obowi─ůzkami domowymi bardziej równomiernie ni┼╝ w wi─Ökszo┼Ťci innych krajów OECD.
"Kraje skandynawskie wybra┼éy ró┼╝ne ┼Ťcie┼╝ki, ale mia┼éy wspólny cel, jakim jest zapewnienie kobietom i m─Ö┼╝czyznom równych szans w ┼╝yciu zawodowym" - powiedzia┼éa Annika Strandhäll, minister zdrowia i spraw spo┼éecznych w Szwecji oraz przewodnicz─ůca Nordyckiej Rady Ministrów Zdrowia i Spraw Socjalnych. "Wiele bada┼ä pokazuje, ┼╝e region nordycki przoduje na ┼Ťwiecie w kwestii respektowania równouprawnienia p┼éci, a raport OECD pokazuje wielkie korzy┼Ťci spo┼éeczne, które towarzysz─ů skutecznej polityce równo┼Ťci p┼éci.”
┼╣ród┼éo: www.oecd.org
Zdj─Öcie: Pixabay.com

 

Projekt i wykonanie i2D