Szwecja - wzrasta liczba kobiet na stałe zatrudnionych 5-07-2018
W maju 2018 r. w Szwecji zatrudnionych było 5 101 000 osób w wieku 15-74 lat, dane nie dotyczą osób zatrudnionych sezonowo. Odnotowano wzrost zatrudnienia o 118 000 osób w porównaniu z majem 2017 r. Wśród kobiet liczba stałych pracowników wyniosła 1 892 000, co oznacza wzrost o 82 000. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 35 000 do 352 000, co odpowiada spadkowi stopy bezrobocia o 0,7 punktu procentowego do 6,5 procent. Skorygowane sezonowo dane pokazują wzrost stopy zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia o 6,2 procent.
Liczba zatrudnionych kobiet wzrosła o 78 000 do 2 445 000, a liczba mężczyzn wzrosła o 40 000 do 2 656 000. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 1,1 punktu procentowego do 68,5 procent. Wśród mężczyzn wskaźnik zatrudnienia wynosił 70,1, a wśród kobiet 66,7 proc., Co oznacza wzrost o 1,6 punktu procentowego. Skorygowane sezonowo dane wskazują na ciągły wzrost liczby osób zatrudnionych oraz wskaźnika zatrudnienia w porównaniu z ostatnimi miesiącami. W maju 2018 r. Zatrudnionych było 5 103 000 osób, co odpowiada stopie zatrudnienia równej 68,5%.

Źródło: www.scb.se 

 

Projekt i wykonanie i2D