Skandynawia światowym liderem spójności społecznej

Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia mają najwyższy poziom spójności społecznej, wyprzedzając Kanadę , USA , Australię i Nową Zelandię, jak wynika z Social Cohesion Radar, badania opublikowanego przez Bertelsmann Stiftung i Jacobs University w Bremie.

Studium, które analizuje 34 kraje UE i OECD , także stwierdza, że Litwa, Łotwa i kraje Europy Południowo-Wschodniej: Bułgaria, Grecja i Rumunia cierpią z powodu niskiej spójności społecznej .

Większości krajów Europy Zachodniej - Szwajcaria, Austria, Luksemburg , Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania – wykazują ponadprzeciętny lub średni wskaźnik spójności. Spójność społeczna jest definiowana jako specjalne określenie jakości sposobu w jaki członkowie danej wspólnoty razem żyją i pracują. Spójne społeczeństwo charakteryzuje się elastycznymi relacjami społecznymi, pozytywnymi więziami emocjonalnymi między jej członkami a społecznością, a także wyraźnym nastawieniem na wspólne dobro (interes społeczny).

Raport ukazuje, że ze spójnością społeczną wiążą się trzy najważniejsze czynniki społeczno-ekonomiczne:

  • bogactwo narodowe mierzone produktem krajowym brutto (PKB) danego kraju,
  • zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Gini
  • oraz poziom rozwoju w kierunku nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego mierzony Wskaźnikiem Wiedzy (Knowledge Index).

Po pierwsze, większy dobrobyt narodowy przekłada się na większą spójność społeczną.
Po drugie, różnica dochodów ma umiarkowanie silną i odwrotną korelację do spójności społecznej, co oznacza, że mniej równe społeczeństwa są mniej spójne. Niewiele krajów o dużej rozpiętości dochodów (np. w Wielka Brytania czy Irlandia) zdołało uniknąć wyniku poniżej przeciętnej w indeksie spójności społecznej.
Po trzecie, poziom rozwoju kraju w kierunku nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego ma głębszy wpływ na spójność społeczną, niż bogactwa narodowe. Im kraj zajmuje wyższe miejsce w Indeksie Wiedzy, który mierzy dyfuzję nowoczesnych technologii komunikacyjnych, tym bardziej jest prawdopodobne, że kraj wykaże wysoki poziom spójności społecznej.

Badanie obala popularne przekonanie, że liczba imigrantów ma szkodliwy wpływ na spójność społeczną. Udział imigrantów w populacji danego kraju nie wykazuje statystycznie istotnego wpływu na spójność społeczną.

"Nowoczesne społeczeństwa są oparte nie na solidarności zakorzenionej w podobieństwie, ale na solidarności zakorzenionej w różnorodności i wzajemnej współzależności ", powiedział Stephan Vöpel, dyrektor programowy Bertelsmann Stiftung. "W związku z tym potrzebują wewnętrznej formy spójności społecznej, która nie tylko akceptuje różnorodność stylów życia, ale postrzega je jako źródło siły".

Raport Social Cohesion Radar opracowany przez Fundację Bertelsmanna oferuje empiryczne , międzynarodowe porównania spójności społecznej w ciągu ostatnich 25 lat. Badanie jest oparte na szerokim zestawie wskaźników zaczerpniętych z międzynarodowych badań porównawczych i innych danych naukowych.

Kraje objęte badaniem to 27 państw członkowskich UE i siedem krajów OECD: Australia , Kanada , Izrael , Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria i USA .
Przygotowane przez zespół badawczy profesorów socjologii Klausa Boehnke i Jana Delhey z Jacobs University Bremen , analizuje koncepcję spójności społecznej w trzech dziedzinach: stosunki społeczne, więź ze zbiorowością i działanie na rzecz dobra wspólnego .

Każda z tych dziedzin została poddana sondażom, w których były analizowane różnorodne czynniki: powiązania społeczne, zaufanie do ludzi, akceptacji różnorodności , identyfikacja, zaufania do instytucji , percepcja sprawiedliwości, solidarności i pomocy , poszanowanie norm społecznych oraz partycypacja obywatelska .

Wyniki sondażu spójności społecznej pokryły się z ostatnio opublikowanymi rezultatami raportu ONZ - Sustainable Development Solutions Network (SDSN), dotyczącymi zadowolenia społecznego. Wynika zeń, iż Duńczycy należą do najszczęśliwszych ludzi na świecie (spośród badanych 156 krajów), z Norwegami na drugiej pozycji, Szwedami i Finami odpowiednio na piątym i siódmym miejscu.

Można skonkludować, iż poziom spójności społecznej w państwie jest również miernikiem zadowolenia jego obywateli.

Zdjęcie: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se
Źródło: www.bertelsmann-stiftung.de
Gütersloh, 16/07/2013
 

Projekt i wykonanie i2D