Dania - światowy lider w dziedzinie energii wiatrowej

Dania może spodziewać się najniższych w UE cen energii wyprodukowanej z wiatru. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) opublikowała raport pt. „Przewidywany koszt produkcji energii elektrycznej”, z którego wynika, że energia odnawialna pozyskiwana z wiatru i słońca jest obecnie konkurencyjna kosztowo, a w niektórych miejscach tańsza niż energia pozyskiwana z paliw kopalnych.

Planuje się, że do 2020 roku zużycie węgla w Danii zmniejszy się o ponad połowę, natomiast energia pochodząca ze źródeł odnawialnych będzie stanowić coraz większą część duńskiego koszyka energetycznego. Jednocześnie bardzo szybko zmniejszać się będą emisje gazów cieplarnianych.

Znaczny spadek zużycia paliw kopalnych
Od 2012 do 2020 roku zużycie paliw kopalnych zmniejszy się o ok. 20%, co jest również w pewnym stopniu uzależnione od poziomu ceny pozwoleń na emisję CO2. Największym  źródłem emisji  jest węgiel, którego zużycie spada o 57%. Do poważnej zmiany dojdzie szczególnie w przypadku produkcji elektryczności i ciepła dla poszczególnych obszarów. Upowszechnienie energii wiatrowej oraz przejście na wykorzystanie biomasy przez zakłady produkujące energię skojarzoną  oznacza, że w 2020 roku źródła energii odnawialnej będą stanowić około 71% zużycia energii w Danii w porównaniu z 43% w roku 2012. O ile w 2000 roku 84% potrzeb energetycznych Danii zaspokajały paliwa kopalne, o tyle ich udział w 2020 roku spadnie do 29%.

Dzięki proces stopniowego wycofywania w Danii paliw kopalnych, zużycie energii odnawialnej ma do 2020 roku zwiększyć się o około 47%, np. w konsekwencji rozbudowy farm wiatrowych Horns Rev i Kriegers Flak oraz zwiększonemu zużyciu biomasy, biogazu i płynnych biopaliw na potrzeby transportu.

Duńskie wiatrowe DNA jest wszędzie
Dania jest czołowym światowym ośrodkiem w dziedzinie badań nad turbinami wiatrowymi i opracowywania technologii z ich wykorzystaniem. Uniwersytety, takie jak DTU Wind i Uniwersytet Aalborg, oraz firmy świadczące usługi technologiczne i firmy inżynieryjne ściśle współpracują z branżą nad rozwojem nowych technologii wykorzystujących  energię wiatrową. Ale nie tylko…

 Sześć głównych powodów, dla których działalność związana z energią wiatrową koncentruje się w Danii
• Kompletny łańcuch wartości tworzony przez dostawców i profesjonalne usługi
• Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza – 28 tys. osób zatrudnionych w branży energii wiatrowej
• Światowej klasy uczelnie, ośrodki badawcze i testowe, dysponujące najnowocześniejszym know-how, duże doświadczenie we współpracy z przemysłem
• Wiodący na rynku projektanci turbin wiatrowych instalowanych na otwartym morzu, dysponujący rozległą wiedza na temat rynku
• Nowoczesne przemysłowe obiekty portowe – w których nie występują problemy związane z zatłoczeniem ani pływami – umożliwiające produkcję, montaż, kontrolę i wysyłkę dużych elementów turbin wiatrowych
• Ambitny duński plan energetyczny, zakładający produkcję 50% energii elektrycznej z energii wiatrowej do 2020 roku sprawia, że Dania jest bardzo atrakcyjnym i przejrzystym rynkiem, oferującym doskonałe możliwości testowania nowych rozwiązań na lądzie i morzu.

Specjalistyczna wiedza w dziedzinie infrastruktury na morzu
Dania oferuje dostęp do pokaźnej wiedzy i możliwości w zakresie turbin wiatrowych instalowanych na morzu w całym łańcuchu wartości – od opracowania projektu, przez produkcję, aż po instalację farm wiatrowych na morzu. Dodatkową wiedzą o dużej wartości dla tego sektora dysponuje branża wydobycia ropy naftowej i gazu.

Międzynarodowe firmy z branży energii wiatrowej w Danii
Globalne firmy takie jak Vestas, Siemens Wind Power, LM Wind Power czy Envision Energy, prowadzą swoje prace rozwojowe w Danii, a ponadto wiele firm tworzy tam prototypy i prowadzi seryjną produkcję.

Na świecie widać ogromne zainteresowanie przyłączeniem się do duńskiego klastra działającego w sektorze energii wiatrowej. Pełny ekspercki łańcuch wartości, posiadający ponad 30-letnie doświadczenie, obejmuje czołowe globalne firmy z branży energii wiatrowej wraz z ich produkcją, pracami badawczo-rozwojowymi, zarządzaniem projektami, sprzedażą i testowaniem.

Ponadto firmy współpracują między sobą, aby nadal udoskonalać produkty i procesy, dzięki czemu udało się stworzyć wyjątkowe środowisko innowacyjne.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii, Invest in Denmark,  Duńskie Ministerstwo Klimatu, Energii i Budownictwa,  Ambasada Danii w Polsce
Zdjęcie: www.stateofgreen.com

 

Projekt i wykonanie i2D