Stanowisko IGCC: Biznes chce wznowienia lotów międzynarodowych

 Inwestorzy zagraniczni w Polsce domagają się szybkiego ponownego uruchomienia lotów międzynarodowych z naciskiem na destynacje zachodnioeuropejskie - wynika z badania przeprowadzonego przez działające w Polsce bilateralne izby handlowe. Prawie 60% firm międzynarodowych w Polsce dostrzega znaczący wpływ zamrożenia lotów międzynarodowych na swoją działalność. International Group of Chambers of Commerce (IGCC) zaapelowała do Ministerstwa Infrastruktury o wznowienie połączeń międzynarodowych.

Zamrożenie międzynarodowych połączeń lotniczych w Polsce w obecnej sytuacji, gdy inne kraje częściowo już je uruchamiają, bądź zapowiadają ich uruchomienie, negatywnie odbija się na firmach międzynarodowych działających w Polsce – wynika z badań IGCC przeprowadzonych w dniach 22-28 maja wśród przedstawicieli 315 firm z kapitałem zagranicznym prowadzących działalność w Polsce.

 Przedstawiciele IGCC postanowili zwrócić uwagę na ten problem i zaapelować do Ministerstwa Infrastruktury, a także do wicepremier Jadwigi Emilewicz, o jak najszybsze wznowienie lotniczych połączeń międzynarodowych. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w bilateralnych izbach krajów skandynawskich, Austrii, Francji, Niemiec, Izraela, Włoch, Holandii, Szwajcarii i wsparte przez pozostałe izby bilateralne IGCC.

 
Wyniki badania

Postulaty wyrażone przez respondentów nie są związane wyłącznie z dramatyczną sytuacją międzynarodowych operatorów lotniczych, którzy odnotowali ogromne straty w ostatnich dwóch miesiącach, ale także odzwierciedlają potrzeby całego środowiska biznesowego, którego sprawna działalność zależy także po części od możliwości korzystania z lotów międzynarodowych.

Przedstawiciele izb bilateralnych, które wczoraj wezwały do wznowienia lotów międzynarodowych, podkreślają, że wpłynie to na ocalenie dziesiątek tysięcy miejsc pracy w Polsce.

 
29,5% ankietowanych w badaniu firm przyznaje, że obecne ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym wymiernie ograniczają ich działalność, tak, iż ma to wpływ na ich wynik finansowy. Kolejne 27% podkreśla, że ograniczenia skutkują znaczącym ujemnym wpływem na wynik finansowy firmy. Łącznie więc ponad połowa - 57% - uznaje, że zamrożenie międzynarodowych połączeń lotniczych w sposób istotny wpływa negatywnie na ich działalność.

 W badaniu pytano też o przewidywaną częstotliwość korzystania z połączeń międzynarodowych oraz preferowane kierunki. 42% ankietowanych przedstawicieli biznesu deklaruje, że po wznowieniu lotów międzynarodowych będzie z nich korzystać przeciętnie raz w miesiącu, kolejne 27% mówi o dwóch-trzech lotach w miesiącu, a ponad 21% deklaruje, że będzie latać powyżej trzech razy w miesiącu. Łącznie zainteresowanych wznowieniem lotów międzynarodowych jest ok. 90% respondentów.

Ankietowani wskazali również kierunki lotów, którymi są dla nich szczególnie istotne. 38% zainteresowanych jest lotami do Niemiec, krajów Beneluksu, Szwajcarii i Austrii; porównywalnie po ok. 15% ankietowanych wskazuje na potrzebę latania do Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na południe Europy – do Włoch, Hiszpanii i Portugalii.  Ok. 11% wskazuje na kraje Europy Wschodniej (kraje wyszehradzkie, Ukraina, Białoruś) i Rosję. Ok. 9% mówi o potrzebie wznowienia lotów do Europy Północnej – do krajów bałtyckich i skandynawskich. 

 

 

O IGCC:

Stowarzyszenie izb bilateralnych w Polsce (IGCC - International Group of Chambers of Commerce) zrzesza aktualnie 16 izb:

 
Amerykańską Izbę Handlową;

Advantage Austria;

Brytyjsko-Polską Izbę Handlową;

Belgijską Izbę Gospodarczą;

Francusko-Polską Izbę Gospodarczą;

Irlandzko-Polską Izbę Handlową;

Niderlandzko-Polską Izbę Handlową;

Polsko-Hiszpańską Izbę Gospodarczą;

Polsko-Izraelską Izbę Gospodarczą;

Polsko-Kanadyjską Izbę Gospodarczą;

Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową;

Polsko-Portugalską Izbę Handlową;

Polsko-Rumuńską Izbę Handlową;

Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą; Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce;

Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą.

Projekt i wykonanie i2D