FINANSE Ôçĺ Danske Bank: Emerging Markets Monthly: Undershooting in PLN, CZK, RUB followed byH2reboundRaport w j. angielskim tutaj.

Projekt i wykonanie i2D