PRAWO ⇒ Koronawirus - "tarcza" - główne rozwiązaniaKoronawirus - "tarcza" - główne rozwiązania, Michał Sowiński

Celem tego posta będzie omówienie, czy raczej hasłowe przywołanie, najważniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców zawartych w tak zwanej tarczy, czyli w ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja numer 568, dalej jako ustawa lub tarcza).

Niestety ustawa liczy 91 stron i samo „przebrnięcie" przez nią związane jest z koniecznością poświęcenia mnóstwa czasu i wysiłku, nie mówiąc już o jej zrozumieniu - zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jej redakcję, budzącą wielokrotnie wątpliwości interpretacyjne. Ponadto ustawa zmienia wiele innych ustaw - w tym ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374, dalej jako: ustawa 2), bez których znajomości nie można ustalić rzeczywistej treści normy prawnej. Bardzo wyraźnie widać również, że nad ustawą pracowało wiele osób, z których każda używała nieco innej nomenklatury, szyku zdań, czy choćby stylu - nikt tego niestety nie ujednolicił. Ponadto występuje wiele błędów językowych (jak na przykład pominięcie wyrazu „terminu” w zdaniu) i błędów w posługiwaniu się językiem prawnym (jak na przykład: „oferta woli”, „zniesiony ogłoszony stan epidemii"). Z całą pewnością można to było zrobić znacznie lepiej.

Należy jednak podjąć się próby hasłowego przywołania najważniejszych rozwiązań ustawy, tak aby poszukujący konkretnych rozwiązań przynajmniej wiedzieli, że określony rodzaj rozwiązań zawarty jest w tarczy.

Cały tekst znajdą Państwo tutaj.

Projekt i wykonanie i2D