ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ⇒ RSM: Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej w nowej rzeczywistości?Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej w nowej rzeczywistości?

Sebastian GOSCHORSKI
Business Development Partner at RSM Poland

 
Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie kreuje zupełnie nowe podejście do sposobu zarządzania organizacją i jej zasobami. Powodzenie tych zmian, a tym samym przetrwanie organizacji jest mocno uzależnione od tego, jak zwinnie poukładamy procesy biznesowe i jak szybko przestawimy pracowników na nowy sposób pracy. W związku z ciągłymi zmianami i brakiem możliwości dokładnego zaplanowania tego procesu, organizacje naraziły się na „cyber-ryzyko” w znacznie większym stopniu, niż było to możliwe do tej pory.

>>> Artykuł

Projekt i wykonanie i2D