Nordic Excellence Award - konkurs dla firm19 czerwca 2024 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza og┼éosi┼éa rozpocz─Öcie naboru wniosków do konkursu Nordic Excellence Award. Konkurs jest jedn─ů z inicjatyw zwi─ůzanych z obchodami  dwudziestolecia SPCC.


.

„Nasz jubileusz zbiega si─Ö z dwudziestoleciem cz┼éonkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bez w─ůtpienia te  dwie minione dekady by┼éy wyj─ůtkowym czasem dla polskiej gospodarki, a firmy skandynawskie mia┼éy w tym du┼╝y udzia┼é. To dobry moment na podsumowanie i docenienie podmiotów, które w szczególny sposób przyczyni┼éy si─Ö do budowy silnych wi─Özi gospodarczych mi─Ödzy naszymi krajami, wywieraj─ůc jednocze┼Ťnie pozytywny wp┼éyw na rozwój polskiego rynku.” – mówi Agnieszka Zieli┼äska, dyrektor zarz─ůdzaj─ůca SPCC.

O konkursie
Nordic Excellence Award  to tytu┼é przyznawany firmom, które wyró┼╝niaj─ů si─Ö ekonomicznymi sukcesami jako producenci lub us┼éugodawcy, oferuj─ů innowacyjne rozwi─ůzania, realizuj─ů wzorcowo strategie ESG lub przyczyniaj─ů si─Ö do rozwoju lokalnego ┼Ťrodowiska spo┼éecznego i biznesowego, zachowuj─ůc jednocze┼Ťnie wysokie standardy prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci zgodne z zasadami zrównowa┼╝onego rozwoju.

W Konkursie mog─ů uczestniczy─ç przedsi─Öbiorstwa spe┼éniaj─ůce warunek pochodzenia skandynawskiego.  Szczegó┼éowe wytyczne dost─Öpne s─ů w Regulaminie Konkursu.

Kategorie konkursowe

Nagrody Nordic Excellence Award  b─Öd─ů przyznawane w siedmiu kategoriach:

1.    Inwestor – produkcja

W tej kategorii oceniane b─Öd─ů firmy, które zrealizowa┼éy inwestycje w Polsce; ocena uwzgl─Ödni czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne

2.    Inwestor – us┼éugi

W tej kategorii oceniane b─Öd─ů firmy, które zrealizowa┼éy inwestycje w sektorze nowoczesnych us┼éug dla biznesu (BSS) zrealizowane w Polsce.

3.    Inwestor – zielona transformacja

W tej kategorii oceniane b─Öd─ů firmy, które zrealizowa┼éy inwestycje w Polsce, przyczyniaj─ůce si─Ö do budowy bardziej zrównowa┼╝onego systemu energetycznego, w oparciu o odnawialne ┼║ród┼éa energii czy proces dekarbonizacji.

4.    Wschodz─ůca Gwiazda

W tej kategorii mog─ů aplikowa─ç firmy prowadz─ůce na polskim rynku dzia┼éalno┼Ť─ç produkcyjn─ů lub us┼éugow─ů 1-3 lata i charakteryzuj─ůce si─Ö ponadprzeci─Ötn─ů dynamik─ů wzrostu powy┼╝ej ┼Ťredniej sektorowej.

5.    Innowator

W tej kategorii oceniane b─Öd─ů kreatywne i innowacyjne us┼éugi, produkty lub rozwi─ůzania organizacyjne wdro┼╝one w ci─ůgu ostatnich 5 lat.

6.    Lider ESG

W tej kategorii jury b─Ödzie ocenia┼éo projekty zwi─ůzane z ide─ů ESG wdro┼╝one w ci─ůgu ostatnich 5 lat oraz transformacje organizacji w kierunku zrównowa┼╝onego rozwoju, zrealizowane na przestrzeni ostatnich 10 lat.

7.    Lokalny Partner

W tej kategorii mog─ů aplikowa─ç firmy zaanga┼╝owane we wspieranie lokalnych spo┼éeczno┼Ťci, dzia┼éania na rzecz zrównowa┼╝onego miejsca do ┼╝ycia i wykazuj─ůce si─Ö poszanowaniem potrzeb lokalnych interesariuszy.

Jak zg┼éosi─ç swój udzia┼é

Udzia┼é w konkursie mo┼╝na zg┼éosi─ç do 26 lipca 2024 wype┼éniaj─ůc i przesy┼éaj─ůc wniosek opublikowany na stronie internetowej konkursu: nordicexcellenceaward.com

Firma mo┼╝e zg┼éosi─ç swój udzia┼é w maksymalnie dwóch kategoriach.

Kiedy poznamy zwyci─Özców?

Wyniki konkursu zostan─ů og┼éoszone 12 wrze┼Ťnia 2024 r. podczas Gali 20-lecia Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Szczegó┼éowe informacje oraz wnioski konkursowe dost─Öpne s─ů na stronie konkursu: nordicexcellenceaward.com

Partnerzy Strategiczni Dwudziestolecia Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej
AstraZeneca  |  IKEA  |  Medicover  |  Nordea  |  Pandora

Partnerzy nagrody Nordic Excellence Award

Essity  |  Finnelines   |  Nordec  |   OX2  |  SEB   |  Volvo Cars Warszawa

Partner medialny:
Puls Biznesu

Partner nadzoruj─ůcy g┼éosowanie:
KPMG

Projekt i wykonanie i2D