Sekcja Duńska

 

 Om SPCC paa Dansk | Om Danish Section paa Dansk
 


 

Sekcja Duńska

Sekcja Duńska SPCC powstała z założonej w 1995 r Duńsko-Polskiej Izby Gospodarczej (DPCC), której celem był rozwój duńsko-polskich relacji gospodarczych. Na początku lat dziewięćdziesiątych, niewielka grupa duńskich i polskich biznesmenów rozpoczęła regularne spotkania, na których omawiano i dyskutowano problemy dotyczące polskiej gospodarki będącej w trakcie transformacji.

W marcu 2004, w oparciu o strukturę prawną Duńsko-Polskiej Izby Gospodarczej (DPCC), została utworzona Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC), od tego czasu Sekcja Duńska działa w ramach SPCC

Cel Duńskiej Sekcji

Celem Sekcji jest reprezentowanie interesów przedstawicieli firm zrzeszonych w ramach Sekcji Duńskiej, promowanie duńsko-polskiej współpracy, rozwoju stosunków ekonomicznych oraz zapewnienie platformy dla współpracy duńskich firm działających na terenie Polski oraz polskich firm działających na terenie Danii.

Misja Duńskiej Sekcji

Sekcja Duńska wspólnie z SPCC organizuje różnorodne spotkania, zarówno o charakterze biznesowym jak i kulturalnym. Szczególny nacisk  położony jest na wydarzenia związane z Danią.

Zarząd Sekcji Duńskiej 2024

Przewodniczący

  • Leif Christiansen, Proactive (Wiceprzewodniczący Zarządu SPCC)

Wiceprzewodniczący

  • Lech Gniady, Peter Nielsen & Partners

Członkowie Zarządu

  • Wanda Brociek, Wings of Change
  • Jakub Srzemżalski, 7N
  • Lech Gniady, Peter Nielsen & Partners Law Office
  • Peter Pulawski, Dobre Wina
  • Przemysław Piela, Hugin Consulting
  • Maciej Szczepkowski, Santander
  • Jarosław Lipiński, Cemat Real Estate

Projekt i wykonanie i2D