Duńskie Forum Biznesu

 

 Om SPCC paa Dansk | Om Danish Business Forum paa Dansk
 


 

Duńskie Forum Biznesu
sekcja narodowa SPCC

Utworzenie Duńsko-Polskiej Izby Gospodarczej (DPCC) było zainicjowane poprzez rozwój duńsko-polskich relacji gospodarczych. Na początku lat dziewięćdziesiątych, niewielka grupa duńskich i polskich biznesmenów rozpoczęła regularne spotkania, na których omawiano i dyskutowano problemy dotyczące polskiej gospodarki będącej w trakcie transformacji. Izba została oficjalnie zarejestrowana wiosną 1995 roku.

W marcu 2004, w oparciu o strukturę prawną Duńsko-Polskiej Izby Gospodarczej (DPCC), została utworzona  Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC). Od tego czasu Narodowa Sekcja Duńska działa w ramach SPCC. Aby podkreślić tożsamość narodowej sekcji duńskiej w ramach SPCC zmieniła ona nazwę w 2009 na „Duńskie Forum Biznesu”.

Cel Duńskiego Forum Biznesu

Celem Duńskiego Forum Biznesu jest reprezentowanie interesów przedstawicieli firm duńskich w Polsce, promowanie duńsko polskiej współpracy, rozwoju stosunków ekonomicznych oraz zapewnienie platformy dla współpracy pomiędzy dyrektorami a kadrą menedżerską duńskich firm działających na terenie Polski bądź polskich firm działających na terenie Danii.

Misja Duńskiego Forum Biznesu

Duńskie Forum Biznesu wspólnie z SPCC  organizuje różnorodne spotkania, zarówno o charakterze biznesowym jak i kulturalnym.  Szczególny nacisk  położony jest na wydarzenia związane z Danią.

Członkostwo w Duńskim Forum Biznesu

Każdy kto jest zarejestrowany w SPCC może przyłączyć sie do Duńskiego Forum Biznesu.

Zarząd Duńskiego Forum Biznesu 2017

Przewodniczący
Wanda Brociek, SAS (Wiceprzewodniczący Zarządu SPCC)

Wiceprzewodniczący
Leif Christiansen, Proactive (Członek Zarządu SPCC)

Członkowie Zarządu
Peter T. Nielsen, Peter Nielsen & Partners Law Office (Zastępca Członka Zarządu SPCC)
Tom Jorgensen, Jorgensen Cleantech
Carsten Brøchner Thing,
Danske Bank

 

Projekt i wykonanie i2D