Sekcja Duńska

 

 Om SPCC paa Dansk | Om Danish Section paa Dansk
 


 

Sekcja Duńska

Sekcja Duńska SPCC powstała z założonej w 1995 r Duńsko-Polskiej Izby Gospodarczej (DPCC), której celem był rozwój duńsko-polskich relacji gospodarczych. Na początku lat dziewięćdziesiątych, niewielka grupa duńskich i polskich biznesmenów rozpoczęła regularne spotkania, na których omawiano i dyskutowano problemy dotyczące polskiej gospodarki będącej w trakcie transformacji.

W marcu 2004, w oparciu o strukturę prawną Duńsko-Polskiej Izby Gospodarczej (DPCC), została utworzona Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC), od tego czasu Sekcja Duńska działa w ramach SPCC

Cel Duńskiej Sekcji

Celem Sekcji jest reprezentowanie interesów przedstawicieli firm duńskich w Polsce, promowanie duńsko-polskiej współpracy, rozwoju stosunków ekonomicznych oraz zapewnienie platformy dla współpracy duńskich firm działających na terenie Polski oraz polskich firm działających na terenie Danii.

Misja Duńskiej Sekcji

Sekcja Duńska wspólnie z SPCC organizuje różnorodne spotkania, zarówno o charakterze biznesowym jak i kulturalnym. Szczególny nacisk  położony jest na wydarzenia związane z Danią.

Zarząd Sekcji Duńskiej w 2019

Przewodniczący
Leif Christiansen
, Proactive (Wiceprzewodniczący Zarządu SPCC)

Wiceprzewodniczący
Peter T. Nielsen
, Peter Nielsen & Partners Law Office (Członek Zarządu SPCC)

Członkowie Zarządu
Wanda Brociek, Wings of Change
Carsten Brøchner Thing, Danske Bank

 

Projekt i wykonanie i2D