Fińskie Stowarzyszenie Biznesu

 

Tietoa SPCC:sta | Tietoa FTG:sta

 


 

 

Fińskie Stowarzyszenie Biznesu
sekcja narodowa SPCC

  

Fińskie Stowarzyszenie Biznesu zostało utworzone na początku lat 90-tych jako nieformalna organizacja integrująca i wspierająca firmy z fińskim kapitałem działające na polskim rynku. W 2004 stało się częścią Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) i funkcjonuje jako sekcja narodowa SPCC. 

Wizja Fińskiego Stowarzyszenia Biznesu

Stwarzanie wartości dodanej dla działalności swoich firm członkowskich w Polsce, zapewniając platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, a także fiński kontekst biznesowy i kulturowy w ramach członkostwa w SPCC. 

Misja Fińskiego Stowarzyszenia Biznesu
Jako sekcja narodowa SPCC, Fińskie Stowarzyszenie Biznesu jest punktem styku dla członków sekcji fińskiej. Reprezentuje ich wizje i interesy, organizuje spotkania kulturalne i networkingowe oraz współpracuje z innymi organizacjami dostarczając biznesowe wsparcie, które wzbogaca korzyści płynące z członkostwa w SPCC.

Członkostwo
Członkiem Stowarzyszenia może zostać firma lub osoba fizyczna zrzeszona w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Członkami Stowarzyszenia są firmy z kapitałem fińskim działające w Polsce, jak również polskie firmy zainteresowane współpracą z Finlandią.

Zarząd Fińskiego Stowarzyszenia Biznesu w 2017:

  • Johan Puotila (Confero Consulting, Managing Director) Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Zarządu SPCC
  • Marcin Bruszewski (Fortum, Head of Legal Affairs Region Poland) Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu SPCC
  • Esa Tuomi (Nordea Bank, Senior Vice-President, Head of Banking Poland), Członek Zarządu, Zastępca Członka Zarządu SPCC
  • Markku Ekholm (Suomen Unipol, Managing Director), Członek Zarzadu
  • Tomasz Konarski (YIT Poland, Managing Director), Członek Zarządu
  • Kirsi-Maarit Poljatschenko (Finpro, Vice-President, Head of Region), Członek Zarządu

Zastępcy członków zarządu:

  • Petri Paakkanen- (StoraEnso Narew Sp. z o.o., President of Management Board)
  • Harri Reiman (Leinonen, Managing Director)
  • Piotr Tumelius (Piotr Tumelius Consulting)

Komunikat od przewodniczącego 09.03.2017 (w jęz. ang.)

Raport z działalności sekcji w 2016 r. (w jęz. ang.)

Komunikat od przewodniczącego 18.03.2016 (w jęz. ang.)

Raport z działalności sekcji w 2015 r. (w jęz. ang.)

Komunikat od przewodniczącego 10.03.2015

Komunikat od przewodniczącego 8.09.2014

Komunikat od przewodniczącego 27.2.2014

Komunikat od przewodniczącego 11.06.2013: O inicjatywie utworzenia Polsko-Fińskiej Izby Gospodarczej (w jęz. ang.)

 

Projekt i wykonanie i2D