Walne Zgromadzenie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej powołało nowy Zarząd organizacji

17 czerwca 2021 Walne Zgromadzenie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej powołało nowy Zarząd organizacji. Stanowisko prezesa objął na kolejną kadencję Carsten Nilsen, członek zarządu spółki Amaze.
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza jest trzecią co wielkości międzynarodową izbą gospodarczą działającą w Polsce. Obecnie zrzesza blisko 400 podmiotów.

- Dziękuję firmom stowarzyszonym za zaufanie możliwość pełnienia funkcji prezesa SPCC przez kolejną kadencję. Przed nami szczególny rok, wiele niewiadomych wymagających  od nas elastycznego działania. Przez ostatnie miesiące dowiedliśmy, że potrafimy skutecznie wspierać firmy członkowskie nawet w tych trudnych warunkach. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz także w przyszłym roku. – powiedział Carsten Nilsen po wyborze na stanowisko prezesa.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną Walne Zgromadzenie Izby odbyło się online.
Dyrektor Zarządzająca, Agnieszka Zielińska przedstawiła zrealizowane działania:

"Ubiegły rok postawił przed nami niezwykłe trudne wyzwania. Nasza organizacja szybko się jednak zaadaptowała i z powodzeniem przeszła do "życia online" organizując tylko od marca 2020 roku  124 webinaria i wydarzenia z udziałem ponad 2100 uczestników.

Naszym priorytetem było aktywne wsparcie naszych blisko 400 firm członkowskich. Dlatego w tych nowych okolicznościach skupiliśmy się na szukaniu nowych, adekwatnych do sytuacji rozwiązań oraz angażując się w dialog z władzami publicznymi.

Plan działań na rok 2021 opracowaliśmy w oparciu o potrzeby, opinie i informacje zwrotne otrzymane od Członków oraz doświadczenia zdobyte w czasie pandemii. Będziemy nadal rozwijać narzędzia cyfrowe jako alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań. Jako główne obszary merytoryczne na najbliższy rok zdefiniowaliśmy zieloną transformację, zrównoważoną gospodarkę, rynek pracy z perspektywy skandynawskich pracodawców oraz nordyckie rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej."

W 2020 roku do organizacji dołączyło dwadzieścia czterech nowych członków. Podczas spotkania dokonano prezentacji nowych firm.

Funkcję Wiceprzewodniczących Zarządu SPCC, pełniących jednocześnie rolę przewodniczących sekcji narodowych objęli odpowiednio:

Leif Christiansen, Partner Zarządzający Proactive, Przewodniczący Zarządu Sekcji Duńskiej SPCC;
Artur Swirtun, Radca prawny LegalKraft, Swirtun i Wspólnicy, Przewodniczący Zarządu Sekcji Szwedzkiej SPCC;
Marcin Bruszewski, Dyrektor Działu Prawnego, Fortum, Przewodniczący Zarządu FTG, Sekcji Fińskiej SPCC.

W nowym Zarządzie zasiądą również:

Tuomas Asunmaa, Spondeo
Wanda Brociek, Wings of Change Wanda Brociek Advisory
Markku Ekholm, Suomen Unipol Oy
Lech Gniady, Peter Nielsen & Partners Law Office
Daniel Jastrun, Maruta Wachta i Wspólnicy
Alexandra Kazimierski, Morgan Philips Hudson Executive Search
Siren Knudsen, PURO Hotels
Artur Tomaszewski, DNB Bank Polska SA

Projekt i wykonanie i2D