Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.

Telefon: +48 91 333 97 71


Sekcja narodowa SPCCKapitał/pochodzenie firmy
DaniaPolska
ARMS powstała poprzez przekształcenie dawnego Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina powstałego w 2002 roku z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin.

Celem działalności Funduszu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta poprzez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Dodatkowo Agencja oferuje wsparcie merytoryczne i doradcze w zakresie zarówno zakładania swojej firmy jak i środków pomocowych czy aplikowania o dotacje. Ponadto Agencja zajmuje się organizacją wydarzeń związanych z promowaniem lokalnej przedsiębiorczości.

Projekt i wykonanie i2D