Szwecja jest najbardziej innowacyjnym krajem w Unii Europejskiej

12-04-2013

Innovation Union Scoreboard 2013 pokazuje UE bardziej innowacyjne, ale przepaść między krajami stale się poszerza.
Wydajność innowacyjna w UE wzrasta z roku na rok, pomimo ciągłego kryzysu gospodarczego.
Najbardziej innowacyjne kraje poprawiają swoje wyniki, z kolei inne pokazują brak postępu.

Ogólny ranking w UE utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-270_en.htm

http://www.investinskane.com/news/sweden-ranked-most-innovative-country-eu

Projekt i wykonanie i2D