Dni Fińskie w Gdańsku

31-03-2014

Od 31 marca do 4 kwietnia na Uniwersytecie Gdańskim (UG) odbywać się będą Dni Fińskie. Gośćmi na uniwersyteckim kampusie będą Ambasador i Konsul Honorowy Finlandii, Jari Vilén oraz Grzegorz Brzostkowski, a także przedstawiciele lokalnych firm o fińskich korzeniach, m.in. Kemiry czy Metsy. SPCC jest patronem tego wydarzenia.

Organizacją Dni Fińskich Katedra Skandynawistyki UG chce zapoczątkować dyskusję nad planowanym wprowadzeniem do swojego programu kształcenia opartych na profesjonalnej znajomości języka fińskiego studiów dotyczących Finlandii. Na przykładzie Trójmiasta, które coraz silniej wiąże się z społecznie i biznesowo z Finlandią, chcemy pokazać, że takie kierunki są potrzebne i strategicznie ważne, podobnie jak sama znajomość języka fińskiego. Mamy nadzieję na zaangażowanie przedstawicieli fińskich firm działających w Polsce w dialog na temat optymalnego profilu absolwenta naszych studiów. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli na stworzenie innowacyjnego programu nauczania.

Wydarzenia Dni Fińskich będą w większości prowadzone w języku angielskim, oprócz niektórych wykładów z kultury, historii i literatury fińskiej w poniedziałek i piątek. Tłumaczenie nie jest przewidywane.

Dni Fińskie zostały objęte patronatem honorowym przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Bernarda Lammka oraz Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, a partnerami wspierającymi są: Fundacja Naukowa Norden Centrum, Swedish Institute, Scandinavian-Polish Chamber of Commerce, firmy Kemira i Metsä oraz Fińska agencja wymiany akademickiej Cimo.

Szczegołówy dostępny jest TUTAJ

Projekt i wykonanie i2D