DZIEŃ NORWESKO-POLSKI: Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym

28-02-2018

PROGRAM KONFERENCJI *

09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, kawa
10:00 Otwarcie Konferencji, Kjell Arne Nielsen, Radca Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce 
SESJA I INSTRUMENTY FINASOWANIA PROJEKTÓW W OBSZARZE GOSPODARKI CYRKULACYJNEJ 
10:10 – 11:10 Sesję otworzy i poprowadzi dr inż. Ewa Kwast, Innovation Norway 
  ·   3 Edycja Grantów Norweskich i EOG (2014-2021), Monika Karwat-Bury, PARP
·   Prezentacja projektów programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii” (2009-14), Ewa Kwast, IN 
·   Instrumenty finansowe dla rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej, Mariusz Goraj, WFOŚiGW w Kielcach
·   Modele finansowania jednostek samorządowych i przemysłu, Przedstawiciel DNB Bank Polska S.A.
11:10 Przerwa na kawę (20 min)
SESJA II INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE - SEKTOR WODNO-ŚCIEKOWY 
11:30 – 12:30 Sesję otworzy i poprowadzi dr Anna Twarowska, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Technologii
  ·  Finansowanie inwestycji w branży wodno-ściekowej, Ryszard Gliwiński, WFOŚiGW w Kielcach
·  Cyfryzacja albo śmierć, Jon Røstum, Powel AS 
·  Usprawnienie systemu odprowadzenia wód opadowych, Asle Johnsen, Aiwell Water AS 
·  Technologia RAS w akwakulturze lądowej, dr Astrid Buran Holan, Aquaoptima AS
·  Wykorzystanie ozonu do oczyszczania wody, Stig Johansen, Normex AS
·  Innowacyjna gospodarka odpadowa w akwakulturze, Hallstein Baarset, Multivector AS
Pytania z sali. Dyskusja i podsumowanie. Zakończenie Sesji. Kawa
12:30 Lunch (45 min)
SESJA III INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE – SEKTOR ODPADOWY I CZYSTEJ ENERGII
13:15 – 15:30 Sesję otworzy i poprowadzi dr hab. Joanna Kulczycka, Profesor AGH, Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej    i Recyklingu 
  ·  Osady ściekowe źródłem cennych produktów, Ole Jacob Sortehaug, CAMBI AS
·  Mieszanki substratów organicznych do produkcji biogazu, dr inż. Beata Szatkowska, Aquateam COWI AS
·  Bioreaktor nowej generacji, Brede Bergskaug, Antec Biogas AS
·  Innowacyjne rozwiązania dla suszenia odpadów organicznych, Hallstein Baarset, Multivector AS
·  Fotowoltaika – nowe koncepcje, nowe technologie, Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN 
14:35 – 14:45 Przerwa na kawę (10 min)
  ·  Następny krok ku wyższym poziomom recyklingu – sortowanie szkła z odpadów komunalnych. Przedstawienie urządzenia AUTOSORT LASER, Mariusz Rajca, Tomra Sorting Polska Sp. z o.o. 
·  Inteligentna logistyka w gospodarce odpadami, Peder Kvendset, Orkel AS
·  Specjalistyczne rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi, Trond Heier, Mezonic AS
15:25 – 15:30 Pytania z sali. Dyskusja i podsumowanie. Zakończenie Sesji.

*Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w programie

 

Projekt i wykonanie i2D