Deloitte: Raport “Global Human Capital Trends 2018”

12-04-2018

O odpowiedzialności w biznesie mówi się od dekad. Firmy coraz częściej rozumieją, że ich sukces jest nierozerwalnie związany z wpływem społecznym, który generują. Wiodące światowe organizacje już dawno włączyły odpowiedzialność do swoich strategii biznesowych. Teraz, dzięki zmianom, które zachodzą przy udziale rosnących oczekiwań i aspiracji młodych ludzi, wpływ społeczny wchodzi mocno w nowy obszar – HR.

Tematem raportu Deloitte Global Human Capital Trends 2018 jest radykalna zmiana, z którą będą musieli zmierzyć się liderzy biznesowi na całym świecie: gwałtowna popularyzacja idei firmy odpowiedzialnej, z misją, przyczyniającej się do pozytywnej zmiany społecznej.

Co to oznacza dla działów HR?

To szansa na stanie się liderami zmian w organizacjach. Transformacja kultury organizacyjnej w oparciu o zmiany społeczne, oczekiwania nowych pracowników w zakresie elastyczności czasu i miejsca pracy, nowych ścieżek kariery, spłaszczania struktur zespołów – to wyzwania, z którymi będą mierzyły się działy Human Resources.

W 2018 roku jesteśmy świadkami ważnych zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, miejsca pracy oraz technologii wykorzystywanych w celach biznesowych. Tegoroczne badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tysięcy liderów biznesowych i HR-owych w 124 krajach, w tym 198 z Polski, a także rozmowy z przedstawicielami kadry kierowniczej największych organizacji naszych czasów pozwalają stwierdzić, że czekają nas diametralne zmiany.

Pobierz raport (PDF)

Projekt i wykonanie i2D