COVID 19: Rekomendacje Skandynawskich Inwestorów dla Rządu RPReprezentowanie interesów firm zrzeszonych jest jednym z celów strategicznych SPCC. Angażujemy się w sprawy Polski i Skandynawskich inwestorów wsłuchując się w Państwa potrzeby, oczekiwania oraz rekomendacje ułatwiające prowadzenie działalności w Polsce.

Odpowiadając na potrzeby Skandynawskich inwestorów w związku z kolejnymi pakietami pomocowymi wprowadzanymi przez Rząd RP w ramach Tarczy Antykryzysowej, SPCC oferuje wsparcie firmom zrzeszonym w dialogu z rządem.

W ramach tych działań we współpracy z IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych) przygotowujemy wspólne oświadczenia i rekomendacje mając na względzie wsparcie zagranicznych inwestorów, komunikowanie ich potrzeb do odpowiednich ministerstw oraz instytucji zaangażowanych w procesy legislacyjne.

Poniżej lista dokumentów z postulatami firm stowarzyszonych w IGCC i SPCC wysłanych do administracji rządowej.

22/04/2020 Postulaty IGCC dotyczące rozszerzenie Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm
10/04/2020 Podsumowanie wideokonferencji przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w ramach IGCC z przedstawicielami Ministerstwa Finansów
09/04/2020 Postulaty IGCC dotyczące branży retail
02/04/2020 Postulaty IGCC skierowane do Ministra Rozwoju oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
01/04/2020 Postulaty SPCC dotyczące branży produkcji żywności
30/03/2020 Dodatkowe postulaty zgłoszone przez firmy stowarzyszone w IGCC w kontekście nowelizacji ustawy tzw. tarczy antykryzysowej
23/03/2020 Propozycje IGCC dotyczące pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Projekt i wykonanie i2D