CRISIS MANAGEMENT Ôçĺ SDZLEGAL: The National Labor Inspectorate issued recommendations regarding the return to workInformation in Polish below:

Szanowni Państwo,

w dniu 6 maja 2020 r. Pa┼ästwowa Inspekcja Pracy wyda┼éa zalecenia dotycz─ůce bezpiecznego powrotu do pracy.

PIP zwraca w pierwszej kolejno┼Ťci uwag─Ö na konieczno┼Ť─ç weryfikacji oceny ryzyka w ┼Ťrodowisku pracy oraz zapewnienia udzia┼éu pracowników w tym procesie. PIP w zaleceniach wskazuje, ┼╝e negatywna sytuacja zwi─ůzana z pandemi─ů COVID-19 ujemnie oddzia┼éuje na kondycj─Ö psychofizyczn─ů za┼éogi oraz wp┼éywa na ich reakcje i zachowania podczas pracy. PIP zwraca uwag─Ö na to, jak wa┼╝ne jest uwzgl─Ödnienie w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagro┼╝e┼ä psychospo┼éecznych ujawnionych w zwi─ůzku z pandemi─ů.
Zgodnie z zaleceniami, po zaktualizowaniu oceny ryzyka zachorowania, nale┼╝y wdro┼╝y─ç konieczne ┼Ťrodki, które mog─ů powy┼╝sze zagro┼╝enie zminimalizowa─ç.

Jako przykład odpowiednich działań PIP wskazuje wprowadzenie:
•    ┼Ťrodków technicznych (┼Ťrodki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); nale┼╝y unika─ç elementów, które nie s─ů zwarte lub maj─ů przestrzenie, takich jak ro┼Ťliny doniczkowe, lub które stwarzaj─ů dodatkowe ryzyko, np. potkni─Öcia si─Ö pracownika czy upadku przedmiotu. Je┼Ťli nie mo┼╝na zastosowa─ç przegrody, nale┼╝y zapewni─ç dodatkow─ů przestrze┼ä mi─Ödzy pracownikami (odst─Öp min. 1,5 m); konieczne jest dbanie o sprawn─ů i wydajn─ů wentylacj─Ö pomieszcze┼ä pracy,
•    ┼Ťrodków organizacyjnych (np. zmianowo┼Ť─ç na stanowiskach pracy, zwi─Ökszenie czasu trwania i ilo┼Ťci przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania okre┼Ťlonej pracy),
•    ┼Ťrodków ochrony osobistej (np. pó┼émaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
•    ┼Ťrodków behawioralnych (np. obserwacje przestrzegania regu┼é i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
•    dzia┼éa┼ä przeciwepidemicznych (np. zapewnienie ┼Ťrodków do dezynfekcji r─ůk i elementów ┼Ťrodowiska pracy – blatów, klamek, por─Öczy, wyposa┼╝enia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwi─Ökszenie cz─Östotliwo┼Ťci sprz─ůtania pomieszcze┼ä pracy, a przede wszystkim pomieszcze┼ä higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodost─Öpnych miejscach zak┼éadu pracy, dost─Öpne na stronach internetowych m.in. Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej).
PIP wskazuje równie┼╝, ┼╝e wznowienie pracy musi zosta─ç poprzedzone poinformowaniem pracowników o wprowadzeniu powy┼╝szych zmian.
Dodatkowo, aby minimalizowa─ç zagro┼╝enie zachorowaniem w miejscu pracy, PIP zaleca:
•    w pocz─ůtkowym okresie przywracania funkcjonowania zak┼éadu pracy wykonywanie tylko kluczowych prac;
•    tam, gdzie to mo┼╝liwe, ┼Ťwiadczenie us┼éug zdalnie;
•    redukcj─Ö kontaktu fizycznego mi─Ödzy pracownikami (nale┼╝y odizolowa─ç pracowników, którzy mog─ů bezpiecznie wykonywa─ç swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebuj─ů specjalistycznego sprz─Ötu ani maszyn stacjonarnych);
•    poproszenie najbardziej nara┼╝onych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpi─ůce na choroby przewlek┼ée, w tym nadci┼Ťnienie, problemy z p┼éucami lub sercem, cukrzyc─Ö, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmuj─ůce inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ci─ů┼╝y);
•    organizowanie przerw na posi┼éki tak, aby ograniczy─ç liczb─Ö osób przebywaj─ůcych w tym samym czasie w sto┼éówce, pokoju socjalnym, kuchni, ┼éazience i szatni. Korzystanie z pomieszcze┼ä higieniczno–sanitarnych powinno by─ç zorganizowane w sposób uwzgl─Ödniaj─ůcy harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji;
•    zwracanie uwagi pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czysto┼Ťci - kosze na ┼Ťmieci powinny mie─ç worki foliowe, aby mog┼éy by─ç opró┼╝niane bez kontaktu z zawarto┼Ťci─ů;
•    zamieszczenie przy wej┼Ťciach do zak┼éadów pracy i w innych widocznych miejscach plakatów informacyjnych zach─Öcaj─ůcych do pozostawania w domu oraz informuj─ůcych o zasadach, które nale┼╝y stosowa─ç podczas kas┼éania i kichania oraz o zasadach higieny r─ůk i wytyczne dotycz─ůce korzystania z maseczek i r─Ökawiczek, je┼Ťli pracownicy musz─ů je nosi─ç.
PIP wskazuje równie┼╝, ┼╝e pracodawca musi wzi─ů─ç pod uwag─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç przeprowadzenia dodatkowych szkole┼ä zwi─ůzanych z przystosowaniem personelu do wprowadzonych ogranicze┼ä.

Ca┼éa tre┼Ť─ç zalece┼ä PIP znajduje si─Ö pod adresem:
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html#

Designed by i2D