Program "Member Gets Member"

Szanowni Państwo,

Najlepszymi ambasadorami SPCC są jej członkowie - dlatego chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w programie SPCC –  „Member gets Member”. Każdy członek SPCC, który zaprosi do członkostwa korporacyjnego w Izbie nową firmę spełniającą obowiązujące w SPCC kryteria członkostwa (przytoczone poniżej) uzyska 15% rabat na roczną składkę członkowską.

 Firma członkowska uzyskuje prawo do rabatu jeżeli:

- zaproszona do członkostwa firma złoży w biurze SPCC formularz aplikacyjny  wraz z załączonym  listem rekomendacyjnym  podpisanym przez firmę zapraszającą do członkostwa;
- aplikacja zostanie zatwierdzona przez Zarząd;
- składka członkowska nowej firmy zostanie opłacona;

Jeżeli firma stowarzyszona zaprosi do członkostwa kolejną firmę rabat zostanie odpowiednio zwiększony o kolejne 15%.

Ponadto każda firma, za której rekomendacją przystąpią do SPCC dwie lub więcej firm, zostanie nagrodzona tytułem Ambasadora SPCC.

Warunki członkostwa:
Firma aplikująca o przyjęcie do SPCC musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

• część  kapitału firmy pochodzi ze Skandynawii
• firmą jest polską lub międzynarodową spółką prowadzącą na stałe działalność biznesową w co najmniej jednym z krajów skandynawskich
• firma wywodzi się z jednego z krajów skandynawskich lub ma inne ścisłe powiązania ze skandynawskim biznesem, np. skandynawskich klientów, partnerów biznesowych, itp.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem Izby spcc@spcc.pl  lub +48 22 849 74 14
 

Projekt i wykonanie i2D