Warunki członkostwa

Do członkostwa w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej uprawniony jest każdy podmiot gospodarczy zarejestrowany bądź posiadający swoje przedstawicielstwo w Polsce lub którymkolwiek kraju nordyckim, jeżeli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • część kapitału podmiotu pochodzi ze Skandynawii;
  • podmiot jest polską lub międzynarodową spółką prowadzącą na stałe działalność biznesową w co najmniej jednym z krajów skandynawskich;
  • podmiot wywodzi się z jednego z krajów skandynawskich lub ma inne ścisłe powiązania ze skandynawskim biznesem.

W szczególnych przypadkach Zarząd SPCC może odstąpić od powyższych reguł. Patrz Statut SPCC

Wysokość składek dla członków korporacyjnych uzależniona jest od wielkości firmy:

- Firmy i grupy firm zatrudniające w Polsce powyżej 100 osób - 8 625 netto
- Firmy, które zatrudniają w Polsce od 11 do 100 osób - 5 175 netto
- Firmy, które zatrudniają w Polsce do 10 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 3 mln PLN - 2 875 PLN netto
Wysokość składki dla członków indywidualnych wynosi 2 875 PLN netto.

Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać drogą majlową na adres: echojnowska@spcc.pl lub spcc@spcc.pl.

Po jego otrzymaniu niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy.

Projekt i wykonanie i2D