Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: Konsultacje publiczne projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych

18-05-2018

Sekretariat Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawia pismo kierujące do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wraz z projektem, uzasadnieniem i OSR.

Pismo
Projekt
OSR
Uzasadnienie
Załącznik do OSR

Projekt i wykonanie i2D