Stena Recycling Sp. z.o.o.: Fika- cykl spotkań dla Klientów

27-11-2015
„Zrównoważony początek dnia ze Stena Recycling” to cykl spotkań dla Klientów Stena Recycling, nawiązujących do fiki – szwedzkiego zwyczaju przerwy od pracy, będącego okazją do spotkania i dyskusji przy kawie i przekąskach. Pierwsze takie spotkania pt. „Jak uniknąć błędów w sprawozdaniu odpadowym?” odbyły się 20 listopada br. w Swarzędzu oraz 24 listopada br. w Warszawie.
o
Anna Wójcik, kierownik ds.  Raportowania Środowiskowego i ADR w Stena Recycling przybliżyła gościom temat raportowania odpadowego, opowiadając o tym na jakie aspekty tego procesu należy zwrócić szczególną uwagę. Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, mają obowiązek składania rocznego sprawozdania z wytwarzania i gospodarowania odpadami. Raport z działalności w tym zakresie powinni złożyć do marszałka województwa do 15 marca przyszłego roku.
o
– Cykl śniadań „Zrównoważony początek dnia ze Stena Recycling” ma na celu przybliżenie naszym Klientom najważniejszych aspektów i zmian dotyczących gospodarki odpadami, które bezpośrednio wpływają na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Mamy nadzieję, że spotkania te będą dla nich okazją do wymiany doświadczeń i cennym źródłem informacji – mówi Aleksandra Surdykowska, Koordynator ds. Marketingu i PR w Stena Recycling.
o
Podczas spotkań omówione zostały również przyszłoroczne zmiany w regulacjach prawnych dotyczące gospodarki odpadami, w tym m.in. wejście w życie nowej ustawy u zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów.  

Stena Recycling Sp. z.o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D