Fortum Power and Heat Polska: Fortum uruchomiło eksperymentalną elektrownię wirtualną

22-03-2016

Fortum we współpracy z grupą gospodarstw domowych z Finlandii rozpoczęło pilotażowy projekt wirtualnej elektrowni opartej na elastyczności popytu na energię elektryczną. Elektrownia o mocy 100 kilowatów powstanie w oparciu o zintegrowany system 70 podgrzewaczy wody zainstalowanych w domach jednorodzinnych. Uzyskana moc będzie oferowana fińskiemu operatorowi sieci elektrycznych Fingrid w celu bilansowania systemu energetycznego.

To pierwszy w Finlandii i prawdopodobnie pierwszy w Europie projekt, w ramach którego gospodarstwa domowe będą aktywnie przyczyniać się do bilansowania systemu energetycznego, poprzez oferowanie mocy firmie zarządzającej krajową siecią energetyczną. Dotychczasowe projekty o takim charakterze były realizowane z wykorzystaniem mocy oferowanej przez klientów przemysłowych.

– Nasza wirtualna elektrownia oparta na podgrzewaczach wody nie produkuje energii elektrycznej, ale może momentalnie przestać wykorzystywać jej określoną ilość. Ta moc może zostać użyta do bilansowania systemu energetycznego w taki sam sposób jak energia produkowana przez zwykłą elektrownię. Z punktu widzenia równowagi systemu nie ma znaczenia czy więcej energii jest produkowane czy mniej konsumowane – wyjaśnia Janne Happonen, Development Manager w Fortum.

– Im większy udział w systemie energetycznym mają produkcja wiatrowa i solarna, które charakteryzują się dużą niestabilnością, tym większa potrzeba bilansowania sieci energetycznej. Właśnie dlatego, aby zrównoważyć produkcję i konsumpcję energii, potrzebujemy nowych sposobów jej magazynowania, a także rozwiązań pozwalających na kontrolę zużycia. Postępująca digitalizacja powoduje, że również gospodarstwa domowe – szczególnie te wykorzystujące ogrzewanie elektryczne – mogą odegrać istotną rolę w bilansowaniu systemu energetycznego – mówi Heli Antila, Chief Technology Officer, Fortum.

Pilotażowy projekt Fortum stanowi krok w kierunku budowy inteligentnych miast, w których gospodarstwa domowe będą odgrywać istotną rolę na rynku energii elektrycznej. Współpracując ze sobą gospodarstwa będą w stanie redukować popyt poprzez kontrolę poboru energii elektrycznej lub generować podaż poprzez równoczesne uwolnienie zmagazynowanej energii.  W obu przypadkach, z perspektywy sieci energetycznej, mamy do czynienia z regulowaniem mocy, co w większej skali może bilansować system i ograniczać potrzebę korzystania z zasilanych paliwami kopalnymi źródeł szczytowych w elektrowniach.

W pilotażowym programie Fortum wirtualna elektrownia opiera się na zdalnym sterowaniu pracą podgrzewaczy wody. Kiedy w systemie brakuje mocy Fortum momentalnie przejmuje kontrolę nad podgrzewaczami, co jednak nie wywiera wpływu na ogrzewanie i dostępność ciepłej wody w gospodarstwach domowych. Klienci uczestniczący w projekcie zostaną wyposażeni w aplikacje mobilne pozwalające na monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym w ich domach. Dokładniejsze informacje na temat konsumpcji energii pozwalają klientom na zmianę nawyków związanych z jej wykorzystaniem i przekładają się na spadek zużycia.

***

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek.lawrecki@fortum.com


Fortum Power and Heat Polska - więcej aktualności i informacji

 

Projekt i wykonanie i2D