Stena Recycling Sp. z.o.o.: Recykling odpadów niebezpiecznych to ciągle niewykorzystana w pełni szansa

27-06-2018

Według szacunków na świecie wytwarza się rocznie 400 mln ton odpadów niebezpiecznych. Te szkodliwe dla ludzi i środowiska odpady muszą być utylizowane we właściwy sposób. Ich bezpiecznym gospodarowaniem zajmuje się Stena Recycling. Do niedawna spora część odpadów niebezpiecznych trafiała na składowiska lub, w najlepszym razie, była zamieniana na energię w procesie odzysku. Jednak eksperci firmy Stena Recycling uważają, że potencjał recyklingu w tym segmencie jest znacznie większy niż obecnie.

Wśród wszystkich odpadów wytworzonych w procesach przemysłowych, znajdują się również takie, które klasyfikujemy jako niebezpieczne. Wymagają one zastosowania bardzo restrykcyjnych zasad, regulowanych prawnie, dotyczących ich przechowywania, transportu, utylizacji czy recyklingu. Niestosowanie się do przepisów może nie tylko narazić przedsiębiorcę na kary finansowe, lecz także spowodować poważne konsekwencje dla środowiska i zdrowia lub życia ludzi.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczyć można m.in. paliwa, glikole, farby, kleje, popioły przemysłowe, katalizatory, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia trawiące, czy przepracowane oleje. Zwykle są one unieszkodliwiane, a mogłyby zostać odzyskane. Na przykład powstały w wyniku przetworzenia rozpuszczalników produkt może być wykorzystywany w przemyśle farbiarskim i do produkcji tworzyw sztucznych. Podobnie jest z glikolami używanymi w chłodnictwie, które można poddać destylacji i ponownie wykorzystać. Zdaniem Moniki Mąkowskiej, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling, potencjał ponownego wykorzystania wymienionych wyżej surowców, jak też innych zawierających się w całym segmencie odpadów niebezpiecznych, jest znacznie większy niż obecnie się praktykuje.

- Posiadamy wiedzę oraz wypracowane metody, które pozwalają usprawnić system gospodarki odpadami niebezpiecznym, a jednocześnie znaleźć nowe możliwości zastosowania odzyskanych surowców. Często nasi Klienci nie zdają sobie sprawy, że można odzyskać materiały, których używają na co dzień. Przykładowo zamiast unieszkodliwiać kwasy czy alkalia trawiące, dużą ich część można wykorzystać do produkcji chemicznej lub do wzajemnej neutralizacji. Natomiast popioły po uprzedniej właściwej stabilizacji jako materiał drogowy. Takie rozwiązania pozwalają na wyższe w hierarchii postępowanie z odpadami. – mówi Monika Mąkowska.

Niektóre substancje wchodzące w skład odpadów niebezpiecznych sprawiają, że nie można ich poddać powtórnemu przetworzeniu. Jednak ich ilość sukcesywnie spada. Dzięki specjalistycznym zakładom i sieci ponad 100 partnerów w całej Europie, Stena Recycling skutecznie zwiększa poziom recyklingu poszczególnych frakcji odpadów niebezpiecznych. Dobrym przykładem jest wykorzystanie metali zawartych w odpadach niebezpiecznych - w katalizatorach pochodzących z przemysłu spożywczego i chemicznego, czy w szlamach galwanicznych oraz w akumulatorach litowo-jonowych.

- Dziś z powodzeniem odzyskujemy nikiel zarówno z katalizatorów, jak i szlamów galwanicznych. Natomiast nasi szwedzcy koledzy  pracują nad procesami, które umożliwią nam odzyskiwanie z akumulatorów elektrycznych coraz więcej surowców, oprócz tych które dziś już odzyskujemy, czyli przede wszystkim miedź, nikiel i kobalt. – podkreśla Monika Mąkowska.

Polska jest na etapie nieuniknionych bo ewolucyjnych zmian w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Zwracamy coraz większą uwagę na nasze – jako społeczeństwa - bezpieczeństwo w konsekwencji postępowania z odpadami, głównie niebezpiecznymi. Zwiększa się nasza świadomość w kontekście odpowiedzialności za sposób ich zagospodarowania. W efekcie obserwujemy dążenie firm do coraz bardziej zrównoważonej działalności oraz konieczność optymalizacji procesów biznesowych, w tym gospodarowania odpadami. Dzięki temu zainteresowanie recyklingiem odpadów niebezpiecznych będzie rosło. A to droga do realizacji założeń gospodarki cyrkularnej.


Stena Recycling Sp. z.o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D