Stena Recycling Sp. z.o.o.: najbardziej zrównoważoną marką w Szwecji!

6-12-2018

Stena Recycling została uznana za najbardziej zrównoważoną markę roku 2018 w Szwecji. Ranking B2B Sustainable Brand Index jest tworzony przez SB Insight na podstawie wywiadów z managerami dużych firm.

- To wspaniale, że nasz wieloletni wysiłek na rzecz kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez efektywne i zrównoważone zarządzanie zasobami został doceniony. Coraz więcej Klientów mówi nam, że współpraca ze Stena Recycling tworzy zrównoważoną wartość. Jest to nas na inspiracją do kontynuacji działań w zakresie optymalizacji recyklingu – mówi Kristofer Sundsgård, Dyrektor Zarządzający Stena Recycling w Szwecji.

Stena Recycling została nagrodzona za działalność w obszarze budowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez traktowanie odpadów jako istotny zasób. Firma podnosi kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed naszym społeczeństwem i promuje zrównoważony rozwój w konkretny sposób.

- Oczywiście, jesteśmy bardzo dumni z otrzymania nagrody, ale nie chodzi tylko o nas jako firmę recyklingową. Uważam to za dowód, że zarządzanie zasobami i recykling stanowią wyższy priorytet dla całego skandynawskiego przemysłu. To pozytywny rozwój, który prowadzi nas do bardziej zrównoważonego społeczeństwa świadomego istoty zamkniętego obiegu zasobów. Współpraca biznesowa umożliwia ten rozwój i jest drogą do zrównoważonego świata – dodaje Kristofer Sundsgård.

Nagroda została przyznana 29 listopada podczas gali organizowanej przez SB Insights w Sztokholmie.


Stena Recycling Sp. z.o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D